Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Tiến sỹ

Học hàm:

Phó giáo sư

Điện thoại:
Skype:

N/A

Email:

trangbui@ueh.edu.vn

Web:

N/A

PGS TS. Bùi Thanh Tráng

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:  

 • Bùi Thanh Tráng & Nguyễn Đông Phong (năm 2006-2007), Thực trạng quảng cáo TP HCM, Đại học Kinh tế TPHCM, cấp trường.
 • Bùi Thanh Tráng & Nguyễn Đông Phong (năm 2008-2009), Nhượng quyền Thương Mại, Đại học Kinh tế TPHCM, cấp bộ.
 • Bùi Thanh Tráng & Lê Tấn Bửu (năm 2009-2011), Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và tác động đến xuất khẩu dệt may, Đại học Kinh tế TPHCM, cấp bộ.
 • Bùi Thanh Tráng & Lê Tấn Bửu (năm 2010-2011), Quy hoạch phát triển ngành Thương Mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Sở Công Thương Bình Dương, cấp thành.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2011-2012), Nghiên cứu các nhân tố tác động đến xu hướng mua sắm tại kênh bán lẻ hiện đại trên địa bàn TP.HCM, Đại học Kinh tế TPHCM, cấp trường.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2013-2014), Các nhân tố tác động đến hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, Đại học Kinh tế TPHCM, cấp trường.

BÀI BÁO KHOA HỌC:

 • Bùi Thanh Tráng (năm 2004), Quan hệ công chúng đối với quá trình phát triển sản phẩm mới, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 161 tháng 03.2004.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2005), Dịch vụ phát triển kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và Giải pháp, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 173 tháng 03.2005.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2007), Hoạt động quảng cáo tại TP.HCM: Thực trạng và giải pháp , Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 199 tháng 05.2007.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhượng quyền thương mại ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 141 tháng 03/2009.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2009), Phát triển dịch vụ tư vấn marketing tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 144 tháng 06/2009.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2012), Hoạt động tại kênh bán lẻ hiện đại ở TPHCM, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 265 tháng 11.2012.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2012), Factors Influencing The Development of Marketing Consulting Services In Vietnam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế (ICBEIT) ở TP.HCM.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2012), Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam (Tiếp cận từ phía doanh nghiệp), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2013), Operation of HCMC-Based on Modern Retail Channels, Journal of Economic Development, No.215, January 2013.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2013), Nghiên cứu các nhân tố tác động đến xu hướng mua sắm của khách hàng tại kênh bán lẻ hiện đại ở TPHCM, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 187 tháng 01/2013.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2013), Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà cung cấp logistics về môi trường dịch vụ logstics tại TPHCM, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 268 tháng 02.2013.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2013), Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu mới, Tạp chí Cộng sản, số 851 tháng 09.2013.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2013), Factors affecting logistics providers’satisfaction with logistics environment in Hochiminh City, Journal of Economic Development, No.216, April 2013.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2013), Kỳ vọng và cảm nhận của khách hàng về dịch vụ xe khách liên tỉnh chất lượng cao, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 277 tháng 11.2013.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2013), Nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 278 tháng 12.2013.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2014), Thương mại bán lẻ & dịch vụ, Kỷ yếu tọa đàm Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới (Ban KTTrung Ương & ĐHKTTPHCM) tháng 01/2014.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2014), Kỳ vọng và cảm nhận lợi ích đối với mua sắm trực tuyến, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 201 tháng 03/2014.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2014), Thương mại bán lẻ Việt Nam: Tiềm năng và hạn chế, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 282 tháng 04.2014.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2014), Ý định thuê văn phòng ảo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 284 tháng 06.2014.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2014), Thương mại bán lẻ và dịch vụ: Một số nhận định kết quả đạt được từ 2000 đến 2013, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 15(25) tháng 04.2014.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2015), Các nhân tố tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 6,  tháng 06.2015.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2015), Hiệu quả xuất khẩu cà phê: Nhận thức tầm quan trọng và cảm nhận thực tế, Hiệu quả xuất khẩu cà phê: Nhận thức tầm quan trọng và cảm nhận thực tế.

XUẤT BẢN SÁCH:

 • Bùi Thanh Tráng, Lê Tấn Bửu, Ngô Thị Ngọc Huyền, NguyễnThị Hồng Thu (năm 2001), Rủi ro kinh doanh, Nhà XB Thống kê 2001.
 • Bùi Thanh Tráng, Nguyễn Đông Phong (năm 2007), Phát triển một số ngành Dịch vụ ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO, Nhà XB Lao Động 2007.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2008), Phát triển Dịch vụ Quảng cáo tại TP.HCM, Nhà XB Lao Động 2008
 • Bùi Thanh Tráng, Nguyễn Đông Phong (năm 2009), Nhượng quyền Thương mại tại Việt Nam, Nhà XB Kinh tế quốc dân 2009.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2014), Nghiên cứu thị trường dịch vụ-Ứng dụng mô hình hồi quy, Nhà XB Kinh tế TPHCM 2014.
 • Bùi Thanh Tráng (năm 2014), Quản trị Dịch vụ, Nhà XB Kinh tế TPHCM 2014.
 • Quản trị Xuất – Nhập khẩu
 • Marketing quốc tế
 • Quản trị dịch vụ
 • Quản trị chiến lược
 • 1987: Cử nhân chuyên ngành Thương mại – Đại học Kinh tế TPHCM.
 • 1995: Thạc sỹ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế – AIT, Thailand.
 • 2009: Tiến sỹ chuyên ngành Thương mại – Đại học Kinh tế TPHCM.
 • 2009: Chứng chỉ Tiếng anh.

porno video izle