Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Tiến sĩ

Học hàm:

Giảng viên chính

Điện thoại:

N/A

Skype:

N/A

Email:

tanquy@ueh.edu.vn

Web:

N/A

TS. Đinh Thị Thu Oanh

Trong suốt 20 năm công tác tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, tôi đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học, cũng như hoàn thành tốt về công việc giảng dạy.
Cụ thể là tôi có thể thiết kế và trình bày bài giảng phù hợp với trình độ kiến thức của sinh viên cho mỗi môn học, có thể cung cấp, cập nhật cho sinh viên các kiến thức mới, tạo điều kiện và giúp cho sinh viên phát huy tính sáng tạo, có tư duy nghiên cứu và có khả năng độc lập trong nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
Bên cạnh đó, tôi luôn tham gia tích cực vào các hoạt động liên quan đến giảng dạy như tư vấn cho sinh viên trong việc lựa chọn môn học thích hợp, và giúp sinh viên xây dựng cho mình mục tiêu , kế hoạch học tập nghiên cứu phù hợp

 • Cử nhân chuyên ngành Du lịch – Đại học Kinh tế TpHCM.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Thương mại –  Đại học Kinh tế TpHCM.
 • Tiến sỹ chuyên ngành Kinh doanh và quản lý – Đại học Kinh tế TpHCM.
 • Hành vi khách hàng (Custommer Behavior).
 • Quản trị kinh doanh quốc tế (International Business).
 • Dự án kinh doanh quốc tế (Global business plan project).

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

 • Thành viên tham gia (năm 2009), Thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp việt Nam và các giải pháp phát triển, Đại học Kinh tế Tp.HCM, cấp Bộ.
 • Thành viên tham gia (năm 2010), Phát triển thương mại bán lẻ trên địa bàn thành phố HCM đáp ứng yêu cầu Hội nhập Quốc tế, Sở Khoa học – Công nghệ Tp.HCM, cấp Thành.
 • Chủ nhiệm (năm 2011), Giải pháp đẩy mạnh XK sản phẩm gỗ VN sang thị trường Hoa Kỳ, Đại học Kinh tế Tp.HCM, cấp Bộ.
 • Thành viên tham gia (năm 2011), Những giải pháp chiến lược khắc phục tình trạng mất cân đối trong hoạt động đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Đại học Kinh tế Tp.HCM, cấp Bộ.
 • Thành viên tham gia (năm 2012), Những giải pháp đẩy mạnh XK hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM, cấp Trường.
 • Thành viên tham gia (năm 2012), Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các KCN & KCX của thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học – Công nghệ Tp.HCM, cấp Thành.
 • Thành viên tham gia (năm 2013), Nghiên cứu sự tác động của TPP đến khả năng đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của các DNVN, Đại học Kinh tế Tp.HCM, cấp Trường.
 • Thành viên tham gia (năm 2013), Vấn đề chuyển giá của các DN FDI trên địa bàn Tp.HCM, Sở Khoa học – Công nghệ Tp.HCM, cấp Thành.
 • Chủ nhiệm (năm 2015), Hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Tp.HCM: thực trạng và giải pháp, Sở Khoa học – Công nghệ Tp.HCM, cấp Thành.

BÀI BÁO KHOA HỌC:

 • Đinh Thị Thu Oanh (năm 2008), Phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Cà Mau, Tạp chí Phát triển Kinh tế – trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
 • Đinh Thị Thu Oanh (năm 2011), Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Mỹ, Tạp chí Phát triển Kinh tế – trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
 • Đinh Thị Thu Oanh và nhóm tác giả (năm 2014), Quản lý Nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Tp.HCM, Tạp chí Phát triển Kinh tế – trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

THAM LUẬN KHOA HỌC: 

 • Đinh Thị Thu Oanh (năm 2010), Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ là một biện pháp quan trọng tham gia giảm nhập siêu”, Đại học Kinh tế Tp.HCM.
 • Đinh Thị Thu Oanh (năm 2015), Thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Tp.HCM, Đại học Kinh tế Tp.HCM.
 • Đinh Thị Thu Oanh (năm 2015), Hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Tp.HCM: thực trạng và giải pháp, Đại học Kinh tế Tp.HCM.

porno video izle