TS. Đinh Tiên Minh

Trưởng Bộ Môn Marketing
Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Tiến sĩ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:

N/A

Skype:

N/A

Email:

dinhtienminh@ueh.edu.vn

TS. Đinh Tiên Minh

Thầy Minh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) từ năm 1996. Hơn 20 năm gắng bó với nghề, với trường, cùng phương châm nghề nghiệp “Tôn trọng người học, Hướng đến tri thức, Hoàn thiện phương pháp” và định vị bản thân “Tận tâm, Chuyên nghiệp, Hiện đại, Phong cách, Sát thực tế”, thầy luôn mang đến cho sinh viên những kiến thức hữu ích, những trãi nghiệm thực tế thú vị qua quá trình giảng dạy.
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chính của thầy là Marketing, Thương mại và Kinh doanh Quốc tế. Một số kết quả đạt được của thầy có thể tổng hợp như sau:
– Chủ biên 01 giáo trình Marketing Căn bản.
– Thành viên biên soạn 01 đầu sách Marketing Quốc tế.
– Thành viên biên soạn 01 đầu sách Tình huống trong giảng dạy cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Việt Nam.
– Thành viên biên dịch 04 đầu sách thuộc NXB McGraw Hill nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế của UEH.
– Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
– Thành viên 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
– Tác giả và đồng tác giả 05 Bài báo khoa học trong nước.
– Tác giả 01 Tham luận Hội thảo Quốc tế.
– Tác giả và đồng tác giả 14 Tham luận Hội thảo trong nước.
– Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp quốc gia đạt giải nhất.
Trong tương lai, hướng nghiên cứu của thầy vẫn tiếp tục trong lĩnh vực marketing và hành vi khách hàng.
Thông tin chi tiết xem tại đây.

BẰNG CẤP:

 •  Năm 1996: Cử nhân Đại học chuyên ngành Ngoại thương (Foreign Trade)– Đại học Kinh tế TPHCM.
 •  Năm 2000: Thạc sỹ cao học chuyên ngành QTKD (Business Administration)– Đại học Lyon – Cộng hòa Pháp .
 •  Năm 2016: Tiến sỹ chuyên ngành Kinh doanh thương mại (Commerce)– Đại học Kinh tế TPHCM.

CHỨNG CHỈ:

 •  Năm 1999: Quản lý Điều hành một tập thể, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý tại TP.HCM (CFVG).
 •  Năm 2004: Nghiệp vụ Bán hàng Cao cấp, Trung tâm Đào tạo CEGOS tại UK.
 •  Năm 2007: Các Kỹ năng Quản lý hiệu quả, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Năm 20007: Phương pháp Nghiên cứu (Chuyên đề tổng quan), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Năm 2008: Phương pháp Nghiên cứu Định tính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Năm 2008: Phương pháp Nghiên cứu Định lượng 1, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Năm 2009: Sử dụng SPSS trong Nghiên cứu Định lượng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Năm 2012: Quản trị Văn phòng hiện đại, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Năm 2012: Chứng chỉ Kỹ năng thuyết trình bằng Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Năm 2013: Phương pháp xử lý dữ liệu định lượng,Tổ chức Các trường Đại học nói tiếng Pháp (AUF) – Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương.
 •  Năm 2013: Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học quản trị, Tổ chức Các trường Đại học nói tiếng Pháp (AUF) – Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương.
 •  Năm 2013: Chứng chỉ Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Năm 2014: Microsoft Dynamics AX 2012 (ERP) – Trade and Logistics, Microsoft.
 •  Năm 2015: Microsoft Dynamics AX 2012 (ERP) – Finance, Microsoft.
 •  Năm 2016: Kỹ năng viết bài báo khoa học đăng Tạp chí Quốc tế,Tổ chức Các trường Đại học nói tiếng Pháp (AUF) – Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương.
 •  Năm 2016: Chứng chỉ English as A Medium of Instruction (EMI), Cambridge English.
 • Marketing căn bản.
 • Marketing QT.
 • Marketing KD.
 • PR.
 • Quản trị Phân phối.
 • Khoa học Quản trị.
 • ERP.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

 •  Đinh Tiên Minh cùng các giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Đại học Kinh tế (Đại học Huế) (năm 2008), Biên soạn sách Tình huống trong giảng dạy cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Việt Nam, tài trợ bởi Quỹ Hòa bình Sasakawa – Nhật Bản.
 •  Đinh Tiên Minh cùng GS TS Nguyễn Đông Phong và các giảng viên Bộ môn Marketing, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (năm 2008), Biên soạn tài liệu tham khảo môn Marketing quốc tế .
 •  Đinh Tiên Minh cùng các giảng viên Bộ môn Marketing, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (năm 2009), Biên soạn tài liệu tham khảo môn Marketing căn bản.
 •  Đinh Tiên Minh cùng các giảng viên Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (năm 2011), Tham gia dự án nghiên cứu Chuỗi cung ứng, tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới.
 •  Đinh Tiên Minh cùng các giảng viên Bộ môn Marketing, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (năm 2012), Chủ Biên Giáo trình Marketing căn bản.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2013), Đề tài Xây dựng kế hoạch truyền thông cho trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Thành viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
 •  Chủ biên: GS TS Nguyễn Đông Phong, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (năm 2014), Tham gia biên soạn sách Marketing quốc tế (Tái bản lần 3, có sửa chữa và bổ sung).
 •  Đinh Tiên Minh cùng các Giảng viên Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, Đại học Kinh tế Tp.HCM (năm 2014), Tham gia biên dịch sách Operations and Supply Chain Management, F. Robert Jacobs & Richard B. Chase (2011), 14th Global Edition, McGraw Hill .
 •  Đinh Tiên Minh cùng các Giảng viên Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, Đại học Kinh tế Tp.HCM (năm 2015), Tham gia biên dịch sách International Marketing, Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, John Graham (2015), 16th Global Edition, McGraw Hill.
 •  Đinh Tiên Minh cùng các Giảng viên Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, Đại học Kinh tế Tp.HCM (năm 2016), Tham gia biên dịch sách Introduction to Management Science, Frederic S. Hillier and Mark S. Hillier (2014), 5th Edition, McGraw Hil.

BÀI BÁO KHOA HỌC:

 •  Đinh Tiên Minh (năm 2007), Bài nghiên cứu “Cải cách phương pháp giảng dạy đại học”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số tháng 08.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2014), Bài nghiên cứu “Các thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi Việt Nam: Trường hợp Thanh Long Bình Thuận”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số tháng 07, p61-82.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2014), Bài nghiên cứu “Các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng của các trung tâm thương mại tại Tp.HCM”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số Đặc san 06/2014, p70-86.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2015), Emperical paper “The trend of showrooming and webrooming behaviours of the consumers in Ho Chi Minh City”, Proceedings of The 3rd IBEA International Conference On Business Economics and Accounting (ISBN 9-786021-972588, p538-546), Organized by International Education Organizer Training and Consulting, Hosted by University of Economics Ho Chi Minh City, Supported by VACPA and Embassy of Republic of Indonesia Viet Nam, 15-17/04/2015.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2015), Bài nghiên cứu “Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng mua sắm của các trung tâm thương mại tại Thành Phố Hồ Chí Minh: Tham khảo mô hình Châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Số 8 (179): 58-71.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2015), Research paper “Competition and Integration of academic education and vocational traning in ASEAN Economic Community”, Journal of Science, Special Issue, Volume 1 (1), p130-145.

THAM LUẬN KHOA HỌC:

 •  Đinh Tiên Minh (năm 2007), Bài tham luận “Cải cách phương pháp giảng dạy đại học” đăng tại Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đổi mới các hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của người học và người sử dụng lao động, trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • Đinh Tiên Minh (năm 2010), Bài tham luận “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp” đăng tại Kỷ yếu Khoa học của Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2012), Bài tham luận “Chương trình đào tạo đại học chất lượng cao” tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình cử nhân chất lượng cao, Đại học Kinh tế Tp.HCM.
 • Đinh Tiên Minh (năm 2013), Bài tham luận “Tìm hiểu về Nghiên cứu Khoa học và thực trạng hoạt động Nghiên cứu Khoa học của các trường Đại học tại Việt Nam”, Hội nghị tổng kết Hoạt động Khoa học .
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2014), Bài tham luận “Đánh giá thực trạng, tiềm năng và nhu cầu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” tại Hội thảo Khoa học “Thực trạng, Định hướng và Giải pháp phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”, Ban Kinh tế Trung Ương và Đại học Kinh tế Tp.HCM tổ chức ngày 30 tháng 7 năm 2014.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2014), Bài tham luận “Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản” tại Hội thảo khoa học”Thực trạng, Định hướng và Giải pháp phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”, Ban Kinh tế Trung Ương và Đại học Kinh tế Tp.HCM tổ chức ngày 30 tháng 7 năm 2014.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2014), Bài tham luận “Thách thức của thị trường bán lẻ Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN” tại Hội thảo khoa học “Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN từ năm 2015”, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM tổ chức ngày 16 tháng 10 năm 2014.
 • Đinh Tiên Minh (năm 2014), Research paper “Component of brand equity: The case of Binh Thuan Dragon Fruit”, Journal of Economic Development, No 222: 10/2014, p142-160.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2014), Bài nghiên cứu “Nghiên cứu các thành phần của tài sản thương hiệu Thanh Long Bình Thuận”, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 17, Số Q3/2014, p85-94.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2015), Emperical paper “The trend of showrooming and webrooming behaviours: The cases of Western Countries and Vietnam”, Proceedings of The 1st International Conference On Cultural Identity and International Trade Intergration, Organized by School of International Business – Marketing (University of Economics Ho Chi Minh City) and School of Commerce and Location Manager (Stenden University of Applied Science in Emmen, the Netherlands), 08/07/2015.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2015), Research paper “An Emerging Marketing Technogogy: Sensory Marketing Applied in Retail Industry”,The Second International Conference on The Secret of Japanese Economy – The Truth about Japanese style marketing: Keretsu retailers vs independent retailers, Organized by University of Economics HCMC, 21/09/2015.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2016), Bài tham luận “Những tác động của việc gia nhập AEC, TPP đến thị trường bảo hiểm Việt Nam” tại Hội thảo khoa học “Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội và thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam”, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2016.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2016), Research paper “The Retail Market of Mekong Delta Key Economic Region in International Integration Trend”, International Seminar on Vietnam Retail Market in The Globalization Integration, Organized by School of International Bisiness – Marketing, University of Economics Ho Chi Minh City, 10/06/2016.
 •  Đinh Tiên Minh (năm 2016), Research paper “Development of Non-store Retail in The Globalization Era”, International Seminar onVietnam Retail Market in The Globalization Integration, Organized by School of International Bisiness – Marketing, University of Economics Ho Chi Minh City, 10/06/2016.
porno video izle