Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Tiến sĩ

Học hàm:

Giáo sư

Phone:
Skype:

N/A

Email:

hongvan@ueh.edu.vn

Web:

N/A

GS TS. Đoàn Thị Hồng Vân

 • Hơn 35 năm gắn bó với ngành Giáo dục và Đào tạo, với tư cách là Giáo sư – Giảng viên cao cấp, phó chủ nhiệm Bộ môn Ngoại thương (từ 1990 đến 2000), phó Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing (từ 2000 đến 2012), tôi luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Nhà giáo được quy định trong Luật Giáo dục. Tôi luôn tâm niệm là một Nhà giáo thì phải có Tài và có Tâm. Tài là phải dạy giỏi và Nghiên cứu khoa học tốt. Tâm là phải yêu nghề, yêu quí sinh viên, giữ gìn đạo đức trong sạch, hết lòng phấn đấu Vì sự nghiệp giáo dục, góp sức đào tạo những nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nhân tài đức cho đất nước.
 • Được phân công giảng dạy nhiều môn học, như: Quản trị chiến lược; Quản trị xuất nhập khẩu; Logistics, Quản trị rủi ro; Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, Giao tiếp kinh doanh,… cho hệ đại học và cao học. Hướng dẫn 10 NCS, trong đó 5 NCS đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ. Hướng dẫn 83 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ. Hướng dẫn gần 200 sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó hơn 100 sinh viên đã đạt giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND TP Hồ Chí Minh và UEH. Đã biên soạn và tham gia biên soạn 32 đầu sách; Trong đó có 2 sách chuyên khảo, 1 giáo trình chuẩn cấp trường, 4 giáo trình phục vụ các môn học. Đã chủ trì/ tham gia 30 đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, tỉnh thành phố và cấp cơ sở. Đã có 54 bài báo và báo cáo khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu khoa học với những nội dung chủ yếu xoay quanh 3 mảng đề tài lớn mà tôi đeo đuổi trong nhiều năm qua: Ngoại thương; Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng; Phát triển bền vững.
 • Hướng nghiên cứu trong tương lai: Tiếp tục nghiên cứu về Quản trị xuất nhập khẩu; Logistics và quản trị chuỗi cung ứng; Đổi mới và Phát triển bền vững. (Đang thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ “Phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại Việt Nam”.
 • 1980: Cử nhân chuyên ngành Cung cấp vật tư – ĐH KTQD Kiev, Liên xô (cũ).
 • 1989: Tiến sỹ Chuyên ngành Kinh tế QL, KHH KTQD (Economics) – ĐH KTQD Kiev, Liên xô (cũ).
 •  1980: Chứng chỉ  Dạy tiếng Nga  ĐH KTQD Kiev, Liên xô (cũ).
 • 1997: Chứng chỉ  International Management-Americal Graduate School of International Management , Thunderbird, Arizona, USA.
 • Quản trị chiến lược toàn cầu.
 • Quản trị xuất nhập khẩu.
 • Quản trị rủi ro.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

 • Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự (năm 2006-2007), Nghiên cứu thị trường CHLB Đức và những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các ngành hàng chủ lực của Việt Nam sang Đức, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, cấp Bộ. Đoàn Thị Hồng
 • Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự (năm 2010-2011), Nghiên cứu chuỗi cung ứng và giải pháp để các doanh nghiệp VN có thể tham gia CCU toàn cầu, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, cấp Bộ.
 • Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự  (năm 2015), Tính chủ động trong quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, cấp Cơ sở,30 đề tài,  3 tiêu biểu.

BÀI BÁO KHOA HỌC:

 • Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự (năm 2013), Tăng trưởng xanh trong ngành cao su Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế, Viết 32 sách, 30 bài báo.
 • Đoàn Thị Hồng Vân (năm 2013), Phát triển Logistics – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Phát triển & Hội nhập.

THAM LUẬN KHOA HỌC:

 • Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự (năm 2014), Tham gia vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ĐH Kinh tế TP HCM và Ban Kinh tế TW.
 • Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự (năm 2015), Nâng cấp các Chuỗi cung ứng để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức khi tham gia vào AEC, ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM.
 • Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự (năm 2016), Innovation capacity-the important solution for sutainable development VN retailing businesses, ĐH Kinh tế TP HCM, 24 tham luận khoa học.

porno video izle