Ngô Công Khánh

TS. NGÔ CÔNG KHÁNH

Chuyên môn: Dự án Kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng     

Email: khanh_ngocong@yahoo.com

Sơn

TS. NGUYỄN VĂN SƠN

Chuyên môn: Quản trị chiến lược, Quản tri Kinh doanh Toàn cầu                                                                                                      

Email: son.nv@ou.edu.vn

Trịnh Xuân Ánh

ThS. TRỊNH XUÂN ÁNH

Giám dốc Trung tâm Thanh toán Quốc tế- Vietbank.

Chuyên môn: Quản trị tài chính quốc tế

Email: anh.xuantrinh@gmail.com

ThS. NGUYỄN VĂN TRƯNG

Chuyên môn: Quản trị marketing

Email:

ThS. PHẠM THỊ NGỌC THẢO

Chuyên môn: Quản trị Marketing

Email:

ThS. LÂM NGỌC THỦY

Chuyên môn: Quản trị Marketing                                         Email:

A

Chuyên môn:

Email:

A

Chuyên môn:

Email:

porno video izle