Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:
Skype:

N/A

Email:

yhnn@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Hoàng Ngọc Như Ý

N/A

  • 2014: Cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu Tài chính Kế toán trong Kinh doanh – University of the West of England.
  • 2016: Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị quốc tế – University of the West of England.

N/A

  • Quản trị quốc tế.

porno video izle