Blog

Chương trình Kinh doanh Quốc tế đạt chuẩn Châu Âu FIBAA

Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing của trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành trọn vẹn việc kiểm định với FIBAA cho chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh Quốc tế.

Hội đồng kiểm định chương trình của FIBAA đã cấp Giấy chứng nhận cho chương trình và công nhận kiểm định 5 năm cho tới ngày 14/09/2022. Quyết định của FIBAA công nhận kiểm định chương trình cho thấy chương trình không chỉ đạt chuẩn quốc gia mà còn đạt chuẩn quốc tế.

Ngoài chương trình Đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế, trong kỳ kiểm định này còn 3 chương trình khác của ĐH Kinh tế TPHCM được cấp chứng nhận, bao gồm: Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, chương trình Thạc sỹ Kinh Doanh và Chương trình Thạc Sỹ Kinh Tế Phát triển – Việt Nam – Hà Lan. Sự kiện Công bố kết quả kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Ba 31 tháng 10 năm 2017.

FIBAA

FIBAA là một tổ chức kiểm định hoạt động rộng khắp trên thế giới và sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Châu Âu do 48 quốc gia ấn định.

Quá trình chuẩn bị và kiểm định kéo dài hơn một năm từ năm 2016 đến tháng 8/2017, bao gồm các hồ sơ giảng dạy – năng lực giảng viên – báo cáo cơ sở vật chất – các minh chứng về học tập và nghiên cứu của GV – SV. Đoàn kiểm định cũng dành 10 ngày để đến phỏng vấn, đánh giá toàn diện về chương trình đào tạo tại khoa. Để hoàn tất tiến trình kiểm định, Khoa KDQT-Marketing đã đáp ứng được hơn 50 tiêu chí của FIBAA, thậm chí vượt qua ngưỡng căn bản ở một số tiêu chí.

Với chứng nhận của FIBAA, chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế được công nhận là chương trình cấp Quốc tế, được công nhận bởi các quốc gia và trường Đại học ở châu Âu có tham gia hệ thống kiểm định của FIBAA và một số quốc gia khác chấp nhận bằng cấp tương đương ở châu Âu.

porno video izle