Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Kể từ khoá 39, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing chính thức áp dụng chương trình thực tập và viết báo cáo khoá luận tốt nghiệp theo tiêu chuẩn mới.

Việc này nhằm nâng cao chất lượng của công tác hướng dẫn thực tập, giúp sinh viên trải nghiệm quá trình thực tập tốt hơn và thực hiện khoá luận hiệu quả cao hơn về tính khoa học của các đề tài.

Hướng dẫn và toàn bộ các tài liệu được cập nhật hàng năm. Trước mỗi kỳ thực tập, sinh viên năm cuối sẽ được tập trung nghe phổ biến và hướng dẫn chương trình thực tập của mình.

GVHD và sinh viên có thể tải các văn bản cần thiết tại đây.

porno video izle