HƯỚNG NGHIỆP

HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN

Nhằm giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc xác định sự nghiệp của bản thân, Khoa KDQT-Marketing có nhiều hoạt động đa dạng với nhiều hình thức khác nhau

logo TTVD

Tự Tin Vào Đời

là chương trình thường niên do Hội Sinh viên Khoa KDQT-Marketing tổ chức vào tháng 9 – 11 hàng năm.

Chương trình là một chuỗi sự kiện nhằm giúp các sinh viên năm cuối thuộc các phân ngành của Khoa có thể nhận diện bản thân, biết về các nghề nghiệp khác nhau và hướng dẫn một số kỹ năng tìm việc làm.

Chương trình được khởi xướng từ năm 2009, bắt đầu từ ngành Marketing K32. Đến nay, chương trình được mở rộng ra tất cả các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế.

Chương trình thường bao gồm:

  • Một chuỗi seminar giới thiệu các nghề nghiệp
  • Cuộc thi thử kỹ năng hoặc ngoại ngữ
  • Hội chợ giới thiệu việc làm

Thông tin của chương trình https://www.facebook.com/tutinvaodoi.ueh/

CMO CAREER

CMO Career là chương trình thường niên của CLB sinh viên Margroup.

Chương trình là một chuỗi hoạt động nhằm giúp các sinh viên yêu thích Marketing có cơ hội tham gia định hướng và được trải nghiệm công việc Marketing thực tế tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong ngành tại Việt Nam.

Ngoài ra, Khoa KDQT-Marketing đang thực hiện hợp tác và liên kết với nhiều Doanh nghiệp – Tổ chức để đem lại nhiều cơ hội thực tập, phát triển nghề nghiệp cho sinh viên, ví dụ như:

  • Chương trình hợp tác với Nielsen Việt Nam
  • Chương trình hợp tác với Vietnam Marcom

Để cập nhật những thông tin mới nhất, sinh viên có thể liên hệ với chúng tôi qua:

CAREER ORIENTATION ACTIVITIES

We offer students with many activities and opportunities to find meaningful life work. There are three primary offers: career coaching, job seeker skills, and career information.

Here are some of our annual activities:

logo TTVD

Tự Tin Vào Đời

là chương trình thường niên do Hội Sinh viên Khoa KDQT-Marketing tổ chức vào tháng 9 – 11 hàng năm.

Chương trình là một chuỗi sự kiện nhằm giúp các sinh viên năm cuối thuộc các phân ngành của Khoa có thể nhận diện bản thân, biết về các nghề nghiệp khác nhau và hướng dẫn một số kỹ năng tìm việc làm.

Chương trình được khởi xướng từ năm 2009, bắt đầu từ ngành Marketing K32. Đến nay, chương trình được mở rộng ra tất cả các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế.

Chương trình thường bao gồm:

  • Một chuỗi seminar giới thiệu các nghề nghiệp
  • Cuộc thi thử kỹ năng hoặc ngoại ngữ
  • Hội chợ giới thiệu việc làm

Thông tin của chương trình https://www.facebook.com/tutinvaodoi.ueh/

CMO CAREER

CMO Career là chương trình thường niên của CLB sinh viên Margroup.

Chương trình là một chuỗi hoạt động nhằm giúp các sinh viên yêu thích Marketing có cơ hội tham gia định hướng và được trải nghiệm công việc Marketing thực tế tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong ngành tại Việt Nam.

Ngoài ra, Khoa KDQT-Marketing đang thực hiện hợp tác và liên kết với nhiều Doanh nghiệp – Tổ chức để đem lại nhiều cơ hội thực tập, phát triển nghề nghiệp cho sinh viên, ví dụ như:

  • Chương trình hợp tác với Nielsen Việt Nam
  • Chương trình hợp tác với Vietnam Marcom

Để cập nhật những thông tin mới nhất, sinh viên có thể liên hệ với chúng tôi qua:

porno video izle