TONY WAGNER: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP VÀ BẢN THÂN

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁ NHÂN (PPDP)

(Chương trình được biên soạn dựa theo Triết lý Giáo dục của Tiến sĩ Tony Wagner hiện đang làm việc với tư cách chuyên gia thường trú tại Phòng thí nghiệm Sáng tạo và Đổi mới của Đại học Harvard và chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Viện Chính sách Giáo dục do Bà Linda Darling-Hammond sáng lập từ năm 2015)
Ưu tiên hàng đầu của Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing là giáo dục kỹ năng then chốt trong nền kinh tế tri thức toàn cầu, đó là Phát triển Kỹ năng Chuyên môn và Phát triển Kỹ năng Cá nhân.  Chương trình đào tạo không những trang bị kiến thức và kỹ năng làm việc cho tất cả sinh viên mà còn cung cấp “công cụ” giúp sinh viên nâng cao khả năng cạnh trạnh trên các lĩnh vực và thị trường mới.
Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing là trường đào tạo kinh doanh hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, vì vậy việc đưa chương trình PPDP vào chương trình đào tạo chính quy là nhằm tạo cơ hội để nâng cao khả năng tiếp cận việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.  Chương trình chú trọng 03 đặc tính trọng điểm của kỹ năng nghề nghiệp trước đây ít đề cập ở chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng năng lực cá nhân hoặc hành vi, thái độ và những “kỹ năng đặc biệt” không được đào tạo đại trà, đó là: (1) Độ tin cậy, (2) Thái độ tích cực trong công việc và (3) Khả năng cộng tác tốt khi làm việc với những đồng nghiệp.
Những tính chất nói trên đòi hỏi người lao động phải biết cách giải quyết hàng loạt vấn đề kỹ thuật và chuyên môn, như lập luận, phân tích, cân nhắc chứng cứ, giải quyết vấn đề.
Dưới sự cho phép đặc biệt của Tiến sĩ Tony Wagner thông qua mạng lưới của Ông ở Việt Nam, Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing đã đưa nhận định nổi tiếng của Ông trong quyển “Global Achievement Gap – tạm dịch là Cách biệt toàn cầu về thành quả giáo dục” – cách biệt giữa việc chương trình giảng dạy tại các trường hàng đầu so với những kỹ năng mà sinh viên cần phải có để làm việc, để học tập và thực hiện nghĩa vụ công dân của thế kỷ 21.
07 Kỹ năng mà sinh viên hiện đại cần biết, đó là: (1) Tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề; (2) Cộng tác theo mạng lưới và lãnh đạo có sức ảnh hưởng; (3) Nhạy bén và dễ thích nghi; (4) Óc sáng kiến và tinh thần doanh nhận; (5) Giao tiếp ngôn ngữ nói và viết hiệu quả, (6) Tiếp cận và phân tích thông tin, và (7) Trí tò mò và óc tưởng tượng.
Tony-Wagner-jpg-8512-1393292645
porno video izle