Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:
Skype:

N/A

Email:

tramlah@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Lê Anh Huyền Trâm

Là giảng viên thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing từ năm 2013. Lĩnh vực nghiên cứu: Du lịch, Thương mại, Marketing.

  • 2007: Cử nhân chuyên ngành Quản trị du lịch, khách sạn – Institute of Management, University of La Rochelle.
  • 2007: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị du lịch – University of the Littoral Opal Coast.

THAM LUẬN KHOA HỌC: 

  •  Lê Anh Huyền Trâm – Đinh Tiên Minh (năm 2016), Development of non-store retail in the globalization era, Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing.
  • Giao tiếp trong kinh doanh.
  • Dự án kinh doanh.

porno video izle