PGS TS. Lê Tấn Bửu

Trưởng Bộ Môn Thương Mại
Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Tiến sỹ

Học hàm:

Phó giáo sư

Điện thoại:

0908102156

Skype:

N/A

Email:

buult@ueh.edu.vn

Web:

N/A

PGS TS. Lê Tấn Bửu

N/A

 • Cử nhân Đại học chuyên ngành Thương mại – Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • Tiến sỹ chuyên ngành Thương mại – Đại học Kinh tế TP.HCM.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

 •  Lê Tấn Bửu (năm 2010), Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và tác động đến xuất khẩu dệt may, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cấp bộ.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2011), Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, Tỉnh Bình Thuận, Cấp tỉnh.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2012), Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020, Tỉnh Bình Dương, Cấp tỉnh.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2012), Nghiên cứu các nhân tố tác động đến xu hướng mua sắm tại kênh bán lẻ hiện đại ở TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cấp trường.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2013), Chiến lược truyền thông của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cấp trường.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Các nhân tố tác động đến hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cấp trường.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Nghiên cứu giá trị thương hiệu và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng thương hiệu siêu thị bán lẻ kim khí điện máy tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cấp trường.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Nghiên cứu ảnh hưởng của tiếp thị hỗn hợp đến giá trị thương hiệu và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng thương hiệu hàng tiêu dùng tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cấp trường.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, Tỉnh Đắk Nông, Cấp tỉnh.

BÀI BÁO KHOA HỌC: 

 •  Lê Tấn Bửu (năm 2007), Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sau thời kỳ hội nhập WTO, Kỷ yếu hội thảo quốc gia.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2013), Operation of  HCMC – based modern retail channels, Journal of Economic Development, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2013), Chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Sea Freight Logistics Vietnam 2013.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2013), Thực trạng suy giảm doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và giải pháp trong bối cảnh hội nhập, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia – Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước KX04.11/11-15.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Core Criteria Affecting Decisions to Select Logistics Services Suppliers in Ho Chi Minh City, Journal of Economic Development, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Dimensions of customer-based brand equity in gold industry, International Journal of Education and Social Science.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Ảnh hưởng của quảng cáo, quan hệ công chúng và khuyến mãi đến các thành phần giá trị thương hiệu: Nghiên cứu thực nghiệm trong ngành nước giải khát, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ khai thuê hải quan, Tạp chí Tài chính.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Mối quan hệ giữa các thành phần giá trị thương hiệu vàng: Nghiên cứu trường hợp SJC, Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Nông nghiệp công nghệ cao: cách hiểu và tiêu chí xác định, Tập san Khoa học & Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Phát triển thang đo một số khái niệm tiếp thị dựa vào khách hàng, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Thang đo bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng và khuyến mãi, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Thái độ đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Nghiên cứu trường hợp nông dân Đắk Nông, Tạp chí Phát triển & Hội nhập.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Thái độ của nông dân Đắk Nông đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Tập san Khoa học & Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông).
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Ảnh hưởng của Tiếp thị đến các thành phần giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành nước giải khát, Tạp chí Phát triển khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia HCM.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Chính sách phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao: Nghiên cứu vận dụng tại tỉnh Đắk Nông, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao: Mô hình đo lường và sự ảnh hưởng của môi trường vĩ mô, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2014), Phát triển du lịch Đà Lạt thành ngành kinh tế động lực, Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2015), Các nhân tố tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2015), Chất lượng nhân viên bán hàng, bảo hành và giá trị thương hiệu trong ngành bán lẻ kim khí điện máy, ạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở TP.HCM.
 •  Lê Tấn Bửu (năm 2015), Yếu tố tác động đến lòng trung thành của du khách đến Đà Lạt, Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
 • Quản trị xuất nhập khẩu.
 • Quản trị bán hàng.
 • Quản trị thương hiệu.
porno video izle