Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM

Học hàm:

Giảng viên chính

Học vị:

Tiến sỹ

Điện thoại:
Skype:

N/A

Email:

huyenntn@ueh.edu.vn

Web:

N/A

TS.Ngô Thị Ngọc Huyền

Giảng dạy theo sự phân công, say mê với các công việc yêu thích, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

 • 1985: Cử nhân chuyên ngành Thương nghiệp – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
 • 1996: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển – Williams College, MA, USA.
 • 1999: Tiến sĩ Thương mại Quốc tế – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
 • Quản trị Tài chính Quốc tế
 • Dự án Kinh doanh Quốc tế

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

 • Ngô Thị Ngọc Huyền, Võ Thanh Thu và các cộng sự (năm 2010), rào cản thương mại quốc tế đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu của TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM.
 • Pham Minh Duc, Ngo Thi Ngoc Huyen and et al (2013), “Trade facilitation, Value creation, and Competitiveness: Policy implications for Vietnam’s Economic growth”, The World Bank.
 • Ngo Thi Ngoc Huyen and et al (2013), Vietnam Trade Facilitation Assessment And Strategic Planning”, The World Bank, TF 097373.
 • Ngô Thị Ngọc Huyền, Võ Thanh Thu và các cộng sự (năm 2013), Vấn đề chuyển giá của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Tp.HCM – Thực trạng và giải pháp”,  Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM.

BÀI BÁO KHOA HỌC:

 • Ngô Thị Ngọc Huyền (tháng 5-2008), Thâm hụt thương mại, một thách thức kinh tế vĩ mô đối với Việt Nam, Tạp Chí Phát triển Kinh tế.
 • Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền (tháng 7-2008), Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam, Tạp Chí Phát triển Kinh tế.
 • Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền (tháng 1-2009), Phát triển ngoại thương của Việt Nam trong năm 2009 và những năm tiếp theo, Tạp Chí Phát triển Kinh tế, số 219.
 • Ngô Thị Ngọc Huyền, Võ Đắc Khôi (tháng 2-2009), Các hiệp định thương mại tự do khối ASEANs và tác động của chúng thay đổi động thái ngoại thương của Singapore và một số đề nghị cho Việt Nam, Tạp Chí Phát triển Kinh tế, số 220.
 • Ngô Thị Ngọc Huyền (tháng 7-2011), Dollar hóa ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp,Tạp Chí Phát triển Kinh tế.
 • Ngô Thị Ngọc Huyền, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Viết Bằng (tháng 6-2014), Các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng của các trung tâm thương mại tại Tp.HCM, Tạp Chí Phát triển Kinh tế,  ISSN 1859 – 1124.
 • Ngô Thị Ngọc Huyền, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Viết Bằng (tháng 7-2014), Các thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi Việt Nam: Trường hợp thanh long Bình Thuận, Tạp Chí Phát triển Kinh tế ISSN 1859 – 1124.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

porno video izle