Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sĩ

Học hàm:

Giảng viên

Điện thoại:

N/A

Skype:

N/A

Email:

thao.nk@ueh.edu.vn

Web:

N/A

TS.Nguyễn Kim Thảo

 • Tiến sĩ Nguyễn Kim Thảo tốt nghiệp từ đại học Victoria của Wellington, New Zealand.
 • Lĩnh vực nghiên cứu: strategic entrepreneurship (tạm dịch kinh doanh chiến lược)
 • 2000: Cử nhân chuyên ngành Ngoại thương – Đại học Kinh tế Tp. HCM.
 • 2004: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế – Central Michigan University, USA
 • 2017: Tiến sĩ, School of Marketing and International Business, Victoria University of Wellington, New Zealand

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

 • Hoàng Thị Phương Thảo, Nguyễn Kim Thảo, Tạ Thị Bích Thủy (năm 2011), Xây dựng hình ảnh trường đại học dựa trên chất lượng dịch vụ: Trường hợp trường ĐH Kinh tế Tp. HCM, ĐH. Kinh tế Tp. HCM, cấp trường.

BÀI BÁO KHOA HỌC:

 • Hoàng Thị Phương Thảo & Nguyễn Kim Thảo (năm 2012), Xây dựng hình ảnh trường đại học dựa trên chất lượng dịch vụ – Trường hợp Đại học Kinh tế TP. HCM, Tạp chí Phát triển Kinh tế (260), 47-56.

THAM LUẬN KHOA HỌC:

 •  Nguyễn Kim Thảo (năm 2015), An Exploratory Study into the Strategic Entrepreneurial Practices of Vietnamese Contract Manufacturing Exporters, báo cáo tại hội thảo The 19th McGill International Entrepreneurship, Đại học Luân Đôn, Anh (tháng 8-2015).
 • Kinh doanh Quốc tế (1 + 2).
 • Mô phỏng Kinh doanh
 • Quản trị Công ty Đa Quốc gia.

porno video izle