Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:

N/A

Skype:

N/A

Email:

nn.quynhthu@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư

Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm: hành vi người tiêu dùng, đạo đức kinh doanh, thương hiệu.

  • 2008: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing)– Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
  • 2013: Thạc sỹ chuyên ngành Tiếp Thị (hệ Nghiên Cứu) – Western Sydney University, Úc.
  • Hành vi người tiêu dùng.
  • Nghiên cứu thị trường.

N/A

porno video izle