Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị :

Thạc sỹ

Học hàm:

Giảng viên chính

Điện thoại:
Skype:

N/A

Email:

duoc@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Nguyễn Thị Dược

Sự hợp tác làm việc giữa Sinh viên – Giảng viên sẽ giúp cho sinh viên tìm thấy sự thú vị, yêu thích  môn học và lợi ích thiết thực cho công việc.

  • 1990: Cử nhân chuyên ngành Thương mại – Đại Học Kinh tế TP HCM.
  • 1999: Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại thương – Đại Học Kinh tế TP HCM.
  • 2010: Cử nhân Anh ngữ – Đại Học Khoa Học Xã Hội – Nhân Văn TP HCM.
  • 2010-nay: Nghiên cứu sinh.
  • Vận tải bảo hiểm.
  • Logistics.
  • SCM.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

  •  Chủ nhiệm đề tài (năm 2001), Những giải pháp về thị trường cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu của VN, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, cấp bộ.

porno video izle