Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

Giảng viên chính

Điện thoại:

N/A

Skype:

N/A

Email:

thuha@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Thu Hà tham gia giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM từ năm 2010. Cô có kinh nghiệm giảng dạy và cả kinh nghiệm thực tiễn tham gia hoạt động xây dựng, kinh doanh thương mại quốc tế.

Lĩnh vực nghiên cứu: kinh doanh quốc tế, chiến lược toàn cầu.

  • 2010: Cử nhân chuyên ngành Ngoại thương, UEH
  • 2015: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế, UCD Michael Smurfit Graduate Business School

Cô Thu Hà đang phụ trách các môn:

  1. Quản trị xuất nhập khẩu
  2. Quản trị bán lẻ
  3. Quản trị chiến lược

THAM LUẬN KHOA HỌC: 

  • Ha, Nguyen T. T. (2016) The relationships between firm performance and international diversification: An empirical analysis of the software industry, Hội thảo quốc tế The better choice for Vietnam Economy: from Theoretical to Practical Views, UEH tổ chức
  • Ha, Nguyen T. T. (2016) The relationship between international diversification, innovation performance and firm performance: an empirical analysis among hardware companies, Hội thảo quốc tế Vietnam-EU Free Trade Agreement. What does it mean to our trade?, UEH tổ chức

porno video izle