Blog

CÔNG TY NCTT NIELSEN VIỆT NAM

Nielsen Vietnam

Nielsen là một Công ty toàn cầu về nghiên cứu và đo lường hiệu quả hoạt động, chuyên cung cấp các thông tin toàn diện về những gì người tiêu dùng XEM và MUA. Được thành lập tại Việt Nam từ năm 1993, Nielsen Việt Nam đã trở thành công ty hàng đầu trong việc cung cấp đầy đủ các giải pháp và hiểu biết trong lĩnh vực nghiên cứu định tính, định lượng, phương tiện truyền thông và đo lường bán lẻ với chuyên môn trong lĩnh vực Ngành hàng tiêu dùng nhanh, Sản phẩm tiêu dùng, Ô tô, Tài chính , Dược phẩm, Viễn thông, Công nghiệp và sản xuất, Bất động sản và Du lịch…

Chúng tôi nghiên cứu người tiêu dùng tại hơn 100 quốc gia trong đó có Việt Nam để cung cấp cho khách hàng tổng thể thông tin về thói quen và xu hướng của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Chúng tôi đang không ngừng phát triển, không chỉ về lĩnh vực hoặc những gì chúng tôi đo lường và nghiên cứu, mà còn những giá trị hiểu biết của chúng tôi để có thể giúp khách hàng thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. Nielsen Việt Nam thực hiện 2.000.000 cuộc phỏng vấn mỗi năm và có dịch vụ Đo Lường Bán Lẻ cập nhật liên tục hàng tháng phủ hơn 90% dân số thành thị cũng như thị trường nông thôn từ năm 2004.

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Webiste cover

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

porno video izle