Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ cao học

Học hàm:

N/A

Điện thoại:

N/A

Skype:

vy.ptt

Email:

thuyvypham@ueh.edu.vn

Web:

N/A

Ths. Phạm Thanh Thúy Vy

N/A

 • 2015: Thạc sỹ cao học chuyên ngành Quản trị truyền thông (Media and Communication Management)- University of Stirling.
 • 2009: Cử nhân chuyên ngành Quản trị Marketing – Đại Học Kinh Tế TpHCM.
 • 2011: Chứng chỉ Giảng dạy bằng tình huống- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị.
 • 2011: Chứng chỉ Viết chương trình môn học- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị.
 • 2011: Chứng chỉ Lý luận giảng dạy học Đại học- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • 2012: Chứng chỉ đào tạo giảng viên – Doanh nghiệp Xã hội (Training of Trainer – Social Enterprise)- British Councilv.
 • 2012: Chứng chỉ Kỹ năng thuyết trình bằng Tiếng Anh- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2013: Chứng chỉ Chuyên đề I Nghiên cứu khoa học và Thiết kế nghiên cứu- Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • 2014: Microsoft Dynamics AX 2012 (ERP) – Trade and Logistics, Microsoft- Microsoft.
 • Digital Marketing.
 • Quản trị Marketing.
 • Khoa học Quản trị.
 • Thương mại Điện tử.
 • Quản trị Sản phẩm mới.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

 • Ngô Thị Ngọc Huyền, Đinh Tiên Minh, Phạm Thanh Thuý Vy, Vũ Ngọc Yến (năm 2016- đang thực hiện), Nghiên cứu hành vi ra quyết định thực hiện showrooming và webrooming tại các kênh bán lẻ. Trường hợp ở TP.HCM, cấp trường.
 • Tham gia biên soạn sách Marketing quốc tế (Tái bản lần 3, có sửa chữa và bổ sung), Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
 • Huỳnh Phước Nghĩa, Phạm Thanh Thuý Vy, Hoàng Thị Ngọc Anh (NĂM 2013), Nghiên cứu động cơ học tập Anh ngữ của sinh viên Đại học Kinh Tế TP.HCM và đề xuất giải pháp thúc đẩy động cơ học tập Anh Ngữ trong sinh viên, Đại học Kinh Tế Tp.HCM, cấp trường.

LUẬN VĂN/ LUẬN ÁN:

 •  Phạm Thanh Thúy Vy (năm 2015), How do ICTs impact on the interpersonal communication of Vietnamese young couples?, University of Stirling, luận văn thạc sỹ.

THAM LUẬN KHOA HỌC:

 • Phạm Thanh Thuý Vy, Nguyễn Minh Nhật (2017) Tham luận khoa học: Hệ sinh thái kinh doanh (business ecosystem) ngành vận chuyển hành khách du lịch nội địa tại Việt Nam , Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch”
 • Phạm Thanh Thuý Vy (2017) Tham luận: “Phương pháp Project-Based Learning – Lý thuyết và Ứng dụng trong giảng dạy tại khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing
 • Phạm Thanh Thuý Vy (2017) Tham luận: “Tăng cường tính gắn kết trong học tập của sinh viên” (2017)
 • Phạm Thanh Thúy Vy (năm 2015), Bài tham luận “Ươm tạo những sinh viên nghiên cứu khoa học: nhìn lại nhiệm vụ của giảng viên” tại “Hội nghị Giảng Viên Trẻ UEH Hỗ Trợ Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học”, tổ chức ngày 08/12/2015
 • Phạm Thanh Thúy Vy (năm 2014), Bài tham luận “Nâng cao trình độ Anh ngữ của Giảng viên trẻ trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM”.

porno video izle