Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:
Skype:

N/A

Email:

trucly@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Phạm Thị Trúc Ly

N/A

BẰNG CẤP:

 • 1996: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Ngoại thương) – Đại học Kinh tế TPHCM.
 • 1996: Cử nhân chuyên ngành Quản trị Doanh Nghiệp – Đại học Orléans – Pháp.
 • 2007: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – CFVG – Đại học Kinh tế TPHCM.

CHỨNG CHỈ: 

 • 1999: Chứng chỉ Quản lý Điều hành một tập thể, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý tại TP.HCM (CFVG).
 • 2007: Chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu (Chuyên đề tổng quan), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2008: Chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu Định tính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2008: Chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu Định lượng 1, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2009: Chứng chỉ Sử dụng SPSS trong Nghiên cứu Định lượng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2012: Chứng chỉ Kỹ năng thuyết trình bằng Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2013: Chứng chỉ Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2016: Chứng chỉ Kỹ năng viết bài báo khoa học đăng Tạp chí Quốc tế,Tổ chức các trường Đại học nói tiếng Pháp (AUF) – Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương.
 •  Năm 2016: Chứng chỉ English as A Medium of Instruction (EMI), Cambridge English.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

 •  Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang (năm 2010), Tham gia biên soạn Giáo trình Giao tiếp kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cấp trường.
 •  Nhóm GV khoa KDQT-MAR (năm 2014), Tham gia biên dịch sách Operations and Supply Chain Management, F. Robert Jacobs & Richard B. Chase (2011), 14th Global Edition, McGraw Hill, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 •  Nhóm GV khoa KDQT-MAR (năm 2015), Tham gia biên dịch sách International Marketing, Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, John Graham (2015), 16th Global Edition, McGraw Hill, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

THAM LUẬN KHOA HỌC:

 •  Đinh Tiên Minh, Phạm Thị Trúc Ly (năm 2015), Research paper: “An Emerging Marketing Technogogy: Sensory Marketing Applied in Retail Industry”, The Second International Conference on The Secret of Japanese Economy – The Truth about Japanese style marketing: Keretsu retailers vs independent retailers. 21/9/2015
  Host: School of International Business and Marketing, University of Economics Ho Chi Minh City.
 •  Đinh Tiên Minh, Phạm Thị Trúc Ly (năm 2016), Bài tham luận: “Những tác động của việc gia nhập cộng đồng kinh tế Asean và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đến thị trường bảo hiểm Việt Nam”, Hội thảo khoa học: “Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội và thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam” 12/05/2016. Đơn vị tổ chức: Khoa Tài chính – Trường ĐH Kinh tế TPHCM
 •  Đinh Tiên Minh, Phạm Thị Trúc Ly, Lê Thị Huệ Linh (năm 2016), Research paper: “The Retail Market of Mekong Delta Key Economic Region in International Integration Trend”, International Conference: “Vietnam Retail Market in the Global Integration” 08/07/2016. Host: School of International Business and Marketing, University of Economics Ho Chi Minh City.
 • Giao tiếp kinh doanh.
 • Quản trị chuỗi cung ứng.
 • Quản trị bán hàng.

porno video izle