Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

Giảng viên chính

Điện thoại:

N/A

Skype:

N/A

Email:

qchau@ueh.edu.vn

Web:

N/A

Ths. Quách Thị Bửu Châu

 • Marketing căn bản.
 • Marketing quốc tế.
 • Kinh doanh quốc tế.
 • Mô phỏng kinh doanh.
 • Mô phỏng marketing.
 • 1988: Cử nhân cung ứng vật tư  – Đại học Kinh tế TPHCM.
 • 1998: Thạc sỹ chuyên ngành Ngoại thương – Đại học Kinh tế TPHCM.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

 •  Chủ nhiệm Ngô Thị Ngọc Huyền (năm 1998), Phân tích thực trạng ngành may xuất khẩu và những giải pháp nâng cao hiệu quả, ĐH Kinh tế TPHCM, cấp bộ.
 •  Chủ nhiệm Quách Thị Bửu Châu (năm 1999), Phân tích môi trường đầu tư và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ĐH Kinh tế TPHCM, cấp bộ.
 •  Chủ nhiệm Quách Thị Bửu Châu (năm 2003), Những giải pháp phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại với các nước Đông dương, ĐH Kinh tế TPHCM, cấp bộ.

BÀI BÁO KHOA HỌC:

 •  Quách Thị Bửu Châu (năm 1998), Tác động kinh tế-xã hội của quảng cáo. Một số giải pháp phát triển ngành quảng cáo ở Việt Nam, ĐH Kinh tế TPHCM.

porno video izle