Blog

Ngày 3.1.2017, Khoa KDQT-Marketing và Đoàn Asia Leadership Trek (Học giả và sinh viên của Harvard và Ivy league – Hoa Kỳ) và VTV6 đã tổ chức đối thoại (Talk show/Dialogue) về Leadership với chủ đề “Harvard  và Ivy League: Đường tới thành công”. Tại trường quay S16 – Hà Nội.

porno video izle