Blog

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing tổ chức chuyến đi tham quan và học tập dành cho Giảng viên ở Tân Cảng – Cát Lái, là cảng container quốc tế lớn và hiện đại nhất Việt Nam, với các trang thiết bị và công nghệ quản trị đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là một trong những hoạt động nhằm để thiết kế môn học Quản trị Vận hành – Chuỗi cung ứng, và đào tạo Giảng viên nguồn phụ trách giảng dạy. Môn học này được thiết kế theo phương pháp đào tạo mới, sẽ được từng bước đưa vào giảng dạy cho sinh viên hệ chính quy từ khoá 40 của ngành Kinh doanh Quốc tế và Ngoại Thương.

Để chuẩn bị cho môn học Quản trị Vận hành – Chuỗi cung ứng (OMSC), từ năm 2015, Bộ môn đã thực hiện mua bản quyền dịch thuật và xuất bản giáo trình. Từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017, khoa mở rộng đào tạo Giảng viên nguồn với 3 mảng nội dung:

  • Lý thuyết và ứng dụng Quản trị Vận hành – Chuỗi cung ứng
  • Tham quan Cảng, Kho và Nhà máy sản xuất
  • Mở rộng các liên kết đào tạo và hợp tác để thiết kế chương trình môn học

porno video izle