Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:

N/A

Skype:

N/A

Email:

haith@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Trần Hồng Hải

Tốt nghiệp ngành Ngoại thương và Thương mại quốc tế.
Hiện quan tâm tới các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực chuỗi cung ứng nông sản của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt nam và Quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt nam (Corprate Governance).

  • 2001: Cử nhân chuyên ngành Ngoại thương – Đại học Kinh tế TP.HCM
  • 2006: Thạc sĩ chuyên ngành Thương mại quốc tế – University of Melbourne
  • Quản trị  xuất nhập khẩu.
  • Quản trị công ty đa quốc gia.
  • Mô phỏng kinh doanh quốc tế.
  • Marketing căn bản.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

  • Trần Hồng Hải (2012), Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng xuất khẩu Việt nam, Ngân hàng Thế giới.

porno video izle