Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:

N/A

Skype:

N/A

Email:

thuphuong@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Trần Nguyễn Thu Phương

– Lĩnh vực nghiên cứu: Chuỗi cung ứng, logistics, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp, phát triển bền vững
– Luận văn Thạc sĩ “Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên: trường hợp tại Việt Nam”

  • 2008: Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế – University of Economics, Ho Chi Minh City.
  • 2013: Thạc sỹ Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế – Leeds Metropolitan University, Leeds, UK.
  • Logistics.
  • Business Simulation.
  • Supply Chain Management.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

  • Nhóm tác giả – Chủ biên TS Ngô Thị Ngọc Huyền (năm 2015), Biên dịch sách “International Marketing”, ĐH Kinh tế Tp.HCM, cấp trường.
  • Nhóm tác giả – Chủ biên TS Ngô Thị Ngọc Huyền (năm 2015), Biên dịch sách “Strategic Management”, ĐH Kinh tế Tp.HCM, cấp trường.
  • Nhóm tác giả – Chủ biên TS Ngô Thị Ngọc Huyền (năm 2015), Biên dịch sách “Operation and Supply Chain Management”,  ĐH Kinh tế Tp.HCM, cấp trường.
  • Nhóm tác giả – Chủ biên TS Ngô Thị Ngọc Huyền (năm 2016), Biên dịch sách “Management Science”, đang thực hiện.

porno video izle