Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Tiến sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:
Skype:

N/A

Email:

binhtv@ueh.edu.vn

Web:

N/A

TS. Từ Văn Bình

Ông Từ Văn Bình, nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Ứng dụng tại trường Đại Học Antwerp, Bỉ năm 2009 và Bằng ThạcsSĩ Khoa học (MSc.) Kinh tế Nông nghiệp và Marketing tại trường Đại học Wageningen, Hà Lan. Hiện ông ấy đang là Giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), và Trung tâm Pháp Việt Đào Tạo Về Quản Lý-CFVG HCM. Trước khi đến làm việc tại UEH, ông ấy đã có một năm làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Centre for ASEAN Studies) tại trường Đại học Antwerp-Bỉ. Trong thời gian học tập, giảng dạy và làm tư vấn, Ông ấy đã thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến kinh tế vĩ mô, vi mô và marketing. Những nghiên cứu này cũng đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế. Ông ấy có kiến thức rất tốt trong phân tích và dự báo thị trường, bởi vì Ông ấy có bề dày kinh nghiệm trong phương pháp định lượng. Ông ấy cũng đã từng làm việc cho nhiều dự án thuộc các tổ chức quốc tế: UNDP, GTZ của Đức, SIDA, Ngân hàng Thế giới liên quan đến các chương trình nâng cao năng lực và hoạch định phát triển thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Đồng thời hỗ trợ tư vấn phân tích dữ liệu Big Data liên quan đến các lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm và viễn thông.

 • 1994 Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Thương nghiệp- Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 1998 Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp & Marketing (Agricultural Economics and Marketing)- University of Wageningen, Netherlands.
 • 2008 Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế ứng dụng (Applied Economics)- University of Antwerp, Belgium.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

 • Từ Văn Bình (năm 2004), Phân tích hiện trạng nghèo đói và đánh giá sự tác động của chương trình xóa đói giảm nghèo đến đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng, Trường Đại học Cần Thơ, Cấp bộ.
 • La Xuân Đào và Từ Văn Bình (năm 2013), Ảnh hưởng của chính sách ưu đãi thuế trong quyết định đầu tư của các công ty nước ngoài tại TP.HCM và Bình Dương từ năm 2009 đến nay, Đại Học  Quốc Gia TP.HCM , Cấp bộ.
 • Từ Văn Bình (năm 2015), Ảnh hưởng của các hình thức nối kết (networking) đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn hội nhập tại TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cấp trường.

BÀI BÁO KHOA HỌC: 

 • Binh, T. V. (2005), “Transition of Market Movements and Linkages between Fresh Water Fish in An Giang Province, Vietnam”, Vol. 4, pp. 183-192, Scientific Journal of Can Tho.
 • Book: Chi, T. T. N., Mai, T.T.N., Hanh, T. T., Nam, M. V., Son, N. P., Binh, T. V. (2005), “Alleviating Poverty: Case Studies of Local-Level Linkages and Processes in the Developing World – Rice Production Efficiency in Female-Managed Farms: A Study of Hiep Thanh Village, Vietnam”, Rainbow Publishers Ltd. 2005, India. ISBN 81-86962-83-2(Hb).
 • Binh, T. V. (2006), “Before and after the Catfish War: Market Analysis”, Centre for ASEAN Studies, CAS Paper Discussion, No. 50, University of Antwerp.
 • Binh, T. V. (2007), “Analysis of Farmers’ Pangasius Production in the Mekong Delta”, Scientific Journal of Can Tho University. (http://www.ctu.edu.vn/institutes/mdi/english/index.php?option=com_wrapper&Itemid=42).
 • Cuyvers, L. and Binh, T. V. (2008), “Aquaculture Export Development in Vietnam and the Changing Environment: the Case of Pangasius in the Mekong Delta”, Centre for ASEAN Studies (CAS), CAS Discussion Paper, No. 59, University of Antwerp.
 • Binh, T. V. and Dumont, M. (2008), “A Fishing Expedition in the Mekong Delta: Market Volatility and Price Substitutes for Vietnamese Fresh Water Fish”, Research Paper, D/2008/1169/2002, Department of International Economics, International Management and Diplomacy, Faculty of Applied Economics, University of Antwerp.
 • Cuyvers, L., Dumont, M. and Binh, T. V. (2008), “The Impact of US Anti-dumping Measures during the ‘Catfish War’ on Vietnamese Pangasius Exports”. Centre for ASEAN Studies (CAS), CAS Discussion Paper No. 63, University of Antwerp.
 • Cuyvers, L., Dumont, M. and Binh, T. V. (2008), “Examining Relationships between Farming Price and Export Price: the Case of Pangasius in the Mekong Delta, Vietnam”, Centre for ASEAN Studies (CAS), CAS Discussion Paper No. 64, University of Antwerp.
 • Binh, T. V. (2009), “Examining Relationships between the Crisis and the Exporting Trend: The Case of Vietnamese Fishery Companies”, International Vision, 13, 131-144.
 • Binh, T. V. and Khoi, L. N. D (2010), “Designing a Cooperative Strategy for Quality Fish Export Supply Chain: The Case of Panga Company in Vietnam”, Centre for ASEAN Studies, ASEAN Business CASE Studies No. 29, University of Antwerp.
 • Binh, T. V., D’Haese, M., Speelman, S., D’Haese, L. (2010), “The Influence of Changes in Market Environment on the Economic Production Characteristics of Pangasius Farming in the Mekong Delta (Vietnam)”, Marine Resource Economics, 25, 373-390.
 • Thanh, T. V. and Binh, T. V. (2011), “An Appropriate Approach to the Mom & Pop Shops Market of the Case Study of Metro Cash & Carry”, Centre for ASEAN Studies, ASEAN Business CASE Studies No. 31, University of Antwerp.
 • Binh, T. V. and Ky, C. D. H (2012), “How does it Affect among Export, Inflation, and Exchange Rate?: The Case of Pangasius in Vietnam”, Journal of Economic Development, 214, 2-18.
 • Dao, L. X. and Binh, T. V. (2013), “Impact of tax structure system on GDP and progressivity: The case of Vietnam”, International Journal of Innovation and Applied Studies. 4(2), 359-365.
 • Binh, T.V. and Vi, N. T. (2013), “A empirical investigation on service failure and recovery at retailing bank in Vietnam”, ASEAN Marketing Journal, V, 1-18.
 • Binh, T. V. (2014), “Determinant of technical efficiency and total factor productivity of Vietnamese enterprises”. Proceeding of “Vietnam in ASEAN economic community since 2015 – Viet Nam”, Published by University of Economics Ho Chi Minh City, October 16, 2014.
 • Binh, T. V. (2014), “Relationships (between Farming Network Linkages and Performance: An Investigation into Pangasius Farmers in the Mekong Delta, Vietnam”,  Proceeding of ‘The Seventh Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM)”, on 24-25 June 2014.
 • Binh, T. V. and Nhut, N. H. H. (2014), “Investigation on the Impact of US Anti-Dumping Measures during the “Catfish War” on Vietnamese Pangasius Exports.”, Journal of Economics and Development, 16 (2), 67-77.
 • Binh, T. V. and Nhut, N. H. H (2015), “Push and Pull Motivations of Vietnam Seafood Entrepreneurs toward Market.” International Journal of Social Science and Humanities Research, 3(1), 204-212.
 • Binh, T.V. (2015), “Employee and fishery enterprise relationship: The case of Mekong Delta, Vietnam”, International Journal of Management and Commerce Innovation, 3(1), 107-112.
 • Tu Van Binh (2015), “Vietnamese Enterprise: Application of Stochastic Frontier Production Function”, International Conference on Business 2015. “Corporate Social Responsibility & Sustainable Business Development”. 27 November 2015, Vietnam. ISBN: 978-604-73-3756-9 (http://icb2015.ou.edu.vn/ ).
 • Tu Van Binh (2015), “Networking and its impacts on SMEs’ performance at Ho Chi Minh City, Vietnam”, Proceedings of 7th Annual American Business Research Conference 23 – 24 July 2015 (Award: Best paper certificate) (enclosed). ISBN: 978-1-922069-79-5.
 • Binh, T.V. (2016). “Networking and its impacts on SMEs’ performance at Ho Chi Minh City, Vietnam”, World Journal of Management, forthcoming.
 • Binh, T.V (2016). “Vietnamese Enterprise: Application of stochastic frontier production function”, IOSR Journal of Business and Management, 18(3), 45-53.
 • Quản trị chiến lược

porno video izle