Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:
Skype:

yenvungoc

Email:

yenvu@ueh.edu.vn

Web:

N/A

Ths. Vũ Ngọc Yến

N/A

  • 2013: Thạc sỹ chuyên ngành Tiếp thị và Quảng cáo – Đại học Mở Thành phố HCM và Universite Libre De Bruxelles, Solvay Brussels School.
  • 2009: Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
  • 2011: Chứng chỉ Giảng dạy bằng tình huống- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị.
  • 2011: Chứng chỉ Viết chương trình môn học- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị.
  • 2011: Chứng chỉ Lý luận giảng dạy học Đại học- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
  • 2013: Chứng chỉ Chuyên đề I Nghiên cứu khoa học và Thiết kế nghiên cứu- Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
  • 2013: Chứng chỉ Chuyên đề III Kiểm định lý thuyết khoa học II- Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
  • Quản trị Marketing
  • Quản trị Bán hàng
  • Dự án kinh doanh

N/A

porno video izle