Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
bui-thanh-trang

PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

Trưởng bộ môn
TS Tran Thi Anh Tam

TS. Trần Thị Anh Tâm

Nguyen Van Dung

TS. Nguyễn Văn Dũng

TS Truong Hong Ngoc

TS. Trương Hồng Ngọc

SONY DSC

ThS. Hoàng Thu Hằng

Phó trưởng bộ môn
Ths Trinh Huynh Quang Canh

ThS. Trịnh Huỳnh Quang Cảnh

SONY DSC

ThS. Nguyễn Thị Dược

Co-LeAnhHuyenTram2

ThS. Lê Anh Huyền Trâm

HNNY

ThS. Hoàng Ngọc Như Ý