Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
demo_image

ThS. Hoàng Ngọc Như Ý

Giảng Viên
Ths Trinh Huynh Quang Canh

ThS. Trịnh Huỳnh Quang Cảnh

Giảng viên
TS Truong Hong Ngoc

TS. Trương Hồng Ngọc

Giảng Viên
Co-LeAnhHuyenTram2

ThS. Lê Anh Huyền Trâm

Giảng Viên
SONY DSC

Ths. Hoàng Thu Hằng

Giảng Viên
demo_image

ThS. Phạm Thị Trúc Ly

Phó Trưởng Bộ môn
demo_image

ThS. Hoàng Thu Hằng

Giảng Viên