Bộ môn Marketing – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
ThS Nguyen Ngoc Quynh Thu

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư

Giảng viên
TS Le Thi Hong Minh

TS. Lê Thị Hồng Minh

Giảng viên
New-Image

ThS. Đào Hoài Nam

Giảng Viên
SONY DSC

ThS. Nguyễn Công Dũng

Giảng Viên
SONY DSC

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Giảng Viên
SONY DSC

Ths. Phạm Thanh Thúy Vy

Giảng Viên
SONY DSC

TS. Đinh Tiên Minh

Trưởng Bộ môn / Giảng viên chính
TS Do Thi Hai Ninh

TS. Đỗ Thị Hải Ninh

Giảng Viên
Thay-NguyenThanhMinh

TS. Nguyễn Thanh Minh

Phó Trưởng Bộ Môn
ThS Nguyen Ngoc Phuong Nhi

ThS. Nguyễn Phạm Phương Nhi

Giảng Viên