Bộ môn Marketing – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
SONY DSC

TS. Đinh Tiên Minh

Trưởng Bộ môn
Thay-NguyenThanhMinh

TS. Nguyễn Thanh Minh

Phó Trưởng Bộ Môn
TS Le Thi Hong Minh

TS. Lê Thị Hồng Minh

TS Do Thi Hai Ninh

TS. Đỗ Thị Hải Ninh

SONY DSC

ThS. Nguyễn Công Dũng

SONY DSC

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

New-Image

ThS. Đào Hoài Nam

ThS Nguyen Ngoc Phuong Nhi

ThS. Nguyễn Phạm Phương Nhi

ThS Nguyen Ngoc Quynh Thu

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư

SONY DSC

Ths. Phạm Thanh Thúy Vy