Ngành Kinh Doanh Thương Mại – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing

Giới Thiệu

Ngành Kinh doanh thương mại đào tạo các kiến thức, kỹ năng và năng lực làm việc trong bộ phận bán hàng, bộ phận kinh doanh, trong các tập đoàn bán lẻ siêu thị/cửa hàng tiện lợi và những công ty phân phối thương mại. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được giảng dạy các kiến thức nền tảng về hoạt động bán hàng, bán lẻ, quản trị thương mại xuất nhập khẩu, và những chuyên môn về marketing-thương hiệu. Từ đó, sinh viên có đủ năng lực làm việc cho các công ty trong và ngoài nước đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Cấu trúc chương trình học

Năm 1/Year 1

Học kỳ 1/Semester 1

 • Toán cao cấp 1 (Đại số tuyến tính)
 • Tin học đại cương
 • Pháp luật đại cương

Học kỳ 2/Semester 2

 • Kinh tế vi mô I
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán
 • Tiếng Anh P1
 • Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
 • Luật kinh tế
 • Giáo dục thể chất 2

Năm 2/Year 2

Học kỳ 3/Semester 3

 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế vĩ mô I
 • Quản trị học
 • Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính)
 • Tiếng Anh P2

Học kỳ 4/Semester 4

 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị học 2
 • Marketing căn bản
 • Nguyên lý kế toán
 • Hành vi khách hàng
 • Kinh tế thương mại
 • Quản trị kinh doanh dịch vụ

Năm 3/Year 3

Học kỳ 5/Semester 5

 • Quản trị chất lượng I
 • Quản trị tài chính
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị chiến lược
 • Nghiên cứu thị trường
 • Quản trị marketing
 • Tiếng Anh P3

Học kỳ 6/Semester 6

 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Quản trị rủi ro
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Kế toán quản trị
 • Tiếng Anh P4

Năm 4/Year 4

Học kỳ 7/Semester 7

 • Quản trị bán lẻ
 • Quản trị mua hàng và lưu kho
 • Quản trị bán hàng
 • Marketing quốc tế
 • Thanh toán quốc tế
 • Môn tự chọn

Học kỳ 8/Semester 8

 • Học kỳ doanh nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp
 • ERP – Trade and Logistics

Phương pháp giảng dạy & tài nguyên học tập

Chương trình đào tạo của ngành Kinh doanh thương mại chọn phương pháp ­ problem-based learning – linh hoạt học tại lớp và học trực tuyến. Đây là cách giảng dạy tiên tiến của các Đại học quốc tế hiện nay, phương pháp này giúp sinh viên là trung tâm của quá trình học tập, tự kết nối kiến thức và thực tế bằng tình huống và dự án. Các lớp học được thiết kế để truyền cảm hứng cho người học, giúp người học tự tin, độc lập và có động lực để tự tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi. Bên cạnh phương pháp học tập chủ động, nền tảng giáo trình quốc tế tiên tiến và các tài liệu học trực tuyến mở (LMS) luôn có sẵn đã giúp sinh viên có thể chủ động học tập và thiết kế quá trình học tập phù hợp với điều kiện cá nhân.

Tham gia hoạt động Câu lạc bộ học thuật, các chương trình ngoại khoá, chuyển đổi sinh viên quốc tế và những buổi seminar với các chuyên gia/những Doanh nhân nhiều kinh nghiệm diễn ra suốt quá trình học làm cho sinh viên,điều này mang đến sự chủ động con đường nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng và sẵn sàn làm việc với một tư duy tích cực khi ra trường.

Cơ hội việc làm & phát triển nghề nghiệp

Ngành kinh doanh thược mại cơ hội việc làm rộng lớn, vì tất cả doanh nghiệp đều cần bộ phận bán hàng, ngoài ra lĩnh vực siêu thị bán lẻ cũng đang rất phát triển và cần nhu cầu nhân lực cao. Đặc biệt, Việt nam là quốc gia thu hút FDI hàng đầu khu vực Châu Á, vì vậy, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại nhiều doanh nghiệp đa quốc gia/hay những công ty lớn của Việt nam đang kinh doanh quốc tế trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Trong đó là ngành công nghiệp sản xuất, xây dựng, dịch vụ và những lĩnh vực đầu tư khác. Đối với sinh viên có khả năng tiếng Anh tốt hoàn toàn có thể làm việc tại các công ty quốc tế.

Điều kiện nhập học

Sinh viên phải trúng tuyển vào UEH thuộc ngành Kinh Doanh thương mại, thông qua các phương án tuyển sinh của UEH hàng năm. Ngoài ra, sinh viên cần có khả năng tiếng Anh để có thể học các môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh, và yêu cầu tối thiểu là IELTS>5.0.