Thiết lập quan hệ hợp tác cùng các doanh nghiệp là hình thức lý tưởng để Sinh viên UEH phát triển phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường.

Dự án doanh nghiệp thực tiễn

Các ý tưởng mới, các quan điểm độc đáo sẽ được sinh viên sử dụng trong các dự án hợp tác hoặc những chương trình thử thách đổi mới sáng tạo, với khách mời là các doanh nghiệp, cùng các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau.

Học kỳ doanh nghiệp

Sinh viên sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp trong 1 học kỳ cuối. Doanh nghiệp phối hợp cùng Giảng viên đánh giá sinh viên, đưa ra nhiều lời khuyên, và tiếp nhận sinh viên nếu đạt yêu cầu đề ra của doanh nghiệp.

Diễn giả khách mời

Quảng bá hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp, cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, tìm kiếm các tài năng tương lai cũng như các chuyên gia, qua vai trò Diễn giả khách mời (Guest Speaker).

Tài trợ cho các sự kiện

Các sự kiện sinh viên là cơ hội để doanh nghiệp hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của sinh viên cũng như quảng bá tên tuổi của doanh nghiệp đến với cộng đồng rộng lớn không ngừng thay đổi của trường.

Các đối tác