Lịch Sử Hình Thành – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing

Lịch Sử Hình Thành

Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing (School of International Business and Marketing) được thành lập từ năm 1976, tiền thân là Khoa Thương nghiệp – Vật tư. Qua hơn 40 năm phát triển, chất lượng đào tạo các ngành và chuyên ngành của khoa đã được nâng cao theo hướng quốc tế hoá, cụ thể các chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tiếp cận với các chương trình của các Trường thuộc Top 200 của thế giới. Các phương pháp giảng dạy được áp dụng theo phương pháp hiện đại, chú trọng nhiều về phân tích tình huống (PBL-Problem Based Learning). Đội ngũ giảng viên của Khoa được đào tạo chuẩn mực quốc tế, chuyên nghiệp trong giảng dạy và tư vấn, tận tâm với nghề nghiệp, đam mê nghiên cứu khoa học, thân thiện với sinh viên và đồng nghiệp. Ngành Kinh doanh quốc tế của Khoa đã được chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế của FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation)

Các ngành đào tạo bậc đại học gồm 5 ngành và chuyên ngành : (1) Kinh doanh quốc tế, (2) Ngoại thương, (3) Kinh doanh thương mại, (4) Marketing và (5) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Khoa KDQT-Marketing là một trong các khoa thuộc UEH có số lượng sinh viên chất lượng cao nhiều nhất, từ năm 2017 Khoa đã triển khai giảng dạy bằng tiếng Anh toàn chương trình (7 học kỳ) cho ngành kinh doanh quốc tế.

Bậc cao học với hai ngành đào tạo: Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế và Thạc sĩ Kinh doanh thương mại. Đào tạo tiến sĩ ngành Kinh doanh thương mại.

Với phương châm quốc tế hoá hoạt động đào tạo, Khoa liên tục mở rộng chương trình hợp tác quốc tế với các trường đại học nước ngoài theo hình thức liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên quốc tế.