Back
Co-DoanThiHongVan2-1

GS TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  • Hơn 35 năm gắn bó với ngành Giáo dục và Đào tạo, với tư cách là Giáo sư – Giảng viên cao cấp, phó chủ nhiệm Bộ môn Ngoại thương (từ 1990 đến 2000), phó Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing (từ 2000 đến 2012), tôi luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Nhà giáo được quy định trong Luật Giáo dục. Tôi luôn tâm niệm là một Nhà giáo thì phải có Tài và có Tâm. Tài là phải dạy giỏi và Nghiên cứu khoa học tốt. Tâm là phải yêu nghề, yêu quí sinh viên, giữ gìn đạo đức trong sạch, hết lòng phấn đấu Vì sự nghiệp giáo dục, góp sức đào tạo những nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nhân tài đức cho đất nước.
  • Được phân công giảng dạy nhiều môn học, như: Quản trị chiến lược; Quản trị xuất nhập khẩu; Logistics, Quản trị rủi ro; Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, Giao tiếp kinh doanh,… cho hệ đại học và cao học. Hướng dẫn 10 NCS, trong đó 5 NCS đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ. Hướng dẫn 83 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ. Hướng dẫn gần 200 sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó hơn 100 sinh viên đã đạt giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND TP Hồ Chí Minh và UEH. Đã biên soạn và tham gia biên soạn 32 đầu sách; Trong đó có 2 sách chuyên khảo, 1 giáo trình chuẩn cấp trường, 4 giáo trình phục vụ các môn học. Đã chủ trì/ tham gia 30 đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, tỉnh thành phố và cấp cơ sở. Đã có 54 bài báo và báo cáo khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu khoa học với những nội dung chủ yếu xoay quanh 3 mảng đề tài lớn mà tôi đeo đuổi trong nhiều năm qua: Ngoại thương; Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng; Phát triển bền vững.
  • Hướng nghiên cứu trong tương lai: Tiếp tục nghiên cứu về Quản trị xuất nhập khẩu; Logistics và quản trị chuỗi cung ứng; Đổi mới và Phát triển bền vững. (Đang thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ “Phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại Việt Nam”.

Xem thêm thông tin: GS.Đoàn Thị Hồng Vân.