Back
SONY DSC

NGND.GS.TS.Võ Thanh Thu

1. Là tác giả trên 25 đầu sách viết các vấn đề về Quan hệ quốc tế ; kinh doanh
XNK; về đầu tư quốc tế ; thanh toán quốc tế.

2. Làm chủ nhiệm và tham gia nghiên cứu trên 30 công trình cấp Nhà nước, cấp Bộ ; cấp tỉnh, thành phố.. về các vấn đề thương mại Quốc tế, về tác động của hội nhập quốc tế đến nền kinh tế Việt nam; về đầu tư Quốc tế.

3. Là tác giả trên 50 bài báo và tham luận về các vấn đề về hội nhập quốc tế; về các giải pháp để các doanh nghiệp hội nhập có hiệu quả….
4. Hướng dẫn thành công 11 tiến sĩ ; hàng chục th ạc sĩ ngành Qu ản trị kinh doanh và
ngành thương mại…

5. Với tư cách là trọng tài viên tham gia xét xử nhiều vụ kiện tranh chấp trong kinh doanh.

6. Thực hiện tư vấn cho các doanh nghiệp các vấn đề về xuất nhập khẩu.

7. Hiện là giảng viên cao cấp tại trường đại học kinh tế tp. Hồ Chí Minh, Là ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách thương mại Quốc tế của VCCI, trọng tài viên trọng tài QT Việt Nam