Back
My-Duyen Hoang

ThS. Hoàng Thị Mỹ Duyên

Cô Hoàng Thị Mỹ Duyên là giảng viên bộ môn Phát triển năng lực nghề nghiệp, Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô có bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương (Việt Nam) và Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tại Đại học Fribourg (Thụy Sĩ). Trước khi gia nhập UEH, cô đã từng làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn Việt Nam, tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cô có kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực Tư vấn kinh doanh, Chuỗi cung ứng, Nhân sự, Quan hệ công chúng và SMEs. Mối quan tâm nghiên cứu hiện tại của cô bao gồm Chiến lược kinh doanh; nhân sự, quản trị, văn hóa doanh nghiệp; và đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Xem thêm thông tin: ThS. Hoàng Thị Mỹ Duyên.

Other Members