Back
SONY DSC

ThS. Ngô Thị Hải Xuân

Tôi đã có thâm niên giảng dạy trong chuyên ngành Ngoại thương và Kinh doanh quốc tế là 15 năm. Tôi luôn nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Xem thêm thông tin: Ths. Ngô Thị Hải Xuân.