Back
nguyen-quoc-nam

ThS. Nguyễn Quốc Nam

Thầy Nam có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy chuyên sâu trong các lãnh vực quản trị nguồn nhân lực, hoạch định & phát triển nhân tài, hoạch định chiến lược & tái cấu trúc tổ chức và tư vấn pháp luật lao động.

Thầy Nam đã giữ nhiều vị trí điều hành trong các tập đoàn đa quốc gia như Giám đốc Nhân sự Cargill Group tại Việt Nam; Giám đốc Nhân sự Kimberly Clark Việt Nam; Phó Tổng giám đốc Kinh Đô Group; Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam; Phó Tổng giám đốc Nhựa Duy Tân Group. Bên cạnh đó, thầy Nam còn phụ trách nhiều dự án về phát triển nguồn nhân lực và dự án kinh doanh tại Việt Nam & khu vực Nam Á, thành viên sáng lập và điều hành Hội Nhân Sự Việt Nam_VNHR (1997-2013).

Thầy Nam có bằng Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế – ĐH Bách khoa California, Pomona; Thạc sỹ Luật Kinh tế_GASS.

Xem thêm thông tin: ThS. Nguyễn Quốc Nam.