Back
Thay Hung

ThS. Nguyễn Thế Hùng

Phụ trách Bộ môn

Thầy Nguyễn Thế Hùng là Giảng viên chính của Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing. Thầy là cựu sinh viên trường  Đại học  Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH)  khóa 1986-1990, sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình MBA tại trường và bằng thứ 2 cử nhân Ngôn ngữ Anh. Thầy Hùng đã có kinh nghiệm giảng dạy tại UEH từ năm 1991 cho các chuyên ngành Kinh doanh quốc tế,Ngoại thương,Thương mại ,Marketing .Thầy có nhiều kiến thức chuyên môn trong các môn học như: Marketing căn bản, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Quản trị chiến lược toàn cầu, Quản trị xuất nhập khẩu, Quản trị bán hàng, Quản trị dịch vụ, Giao tiếp và Đàm phán trong kinh doanh, v.v. Đặc biệt, Thầy nằm trong đội ngũ tiên phong thiết kế giáo án giảng dạy cho bộ môn Kỹ năng mềm tại trường. Trong quá trình giảng dạy của mình, Thầy đã hướng dẫn hàng ngàn sinh viên trong việc thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học, cũng như hoàn thành Luận văn tốt nghiệp.

Xem thêm thông tin: ThS. Nguyễn Thế Hùng.