Back
DSC_5164

TS. Ngô Thị Ngọc Huyền

Tiến sĩ Ngô Thị Ngọc Huyền. Lĩnh vực nghiên cứu chính là tài chính quốc tế, kinh tế phát triển, dự án xã hội. Là phó khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing (2004-2018) và Trưởng Bộ môn Kinh doanh Quốc tế (2001-2004). Chuyên môn giảng dạy về Quản trị Tài chính quốc tế, Dự án kinh doanh, Doanh nghiệp và Kinh doanh. Là thành viên của nhóm nghiên cứu về thuận lợi hóa thương mại TTFA do WB chủ trì năm 2010-2012. Chủ trì tư vấn soạn thảo đề án thành lập tập đoàn tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2008). Tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo của UNDP tại Bến Tre 1997-1998. Du học Hoa Kỳ (1995-1996) theo học bổng của World Bank về Kinh tế phát triển tại Williams College, Massachustte. Luôn sáng tạo trong giảng dạy, tạo động lực học tập và sáng tạo cho sinh viên. Thích tham gia sinh hoạt cộng đồng và hoạt động thể thao.

Xem thêm thông tin: TS. Ngô Thị Ngọc Huyền.