Back
nguyen-thi-hong-thu

TS. Nguyễn Thị Hồng Thu

Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Thu – Phó trưởng khoa. Cô tốt nghiệp Tiến sĩ tại Université du Québec à Montréal (UQAM), nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như Thương mại quốc tế, Khoa học xã hội, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế lượng v.v…  với nhiều công trình nghiên cứu và các bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế có thứ hạng cao.

Xem thêm thông tin: TS. Nguyễn Thị Hồng Thu.