Giới Thiệu

Là chương trình đào tạo chuyên sâu cấp bậc thạc sỹ nghiên cứu và ứng dụng về kỹ năng về quản lý và vận hành doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu. Người học được trang bị chuyên sâu về kinh doanh toàn cầu, vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu, nguồn nhân lực đa quốc gia, chiến lược toàn cầu, phân tích kinh doanh, chiến lược marketing toàn cầu. Sau khi tốt nghiệp, học viên Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế có thể đảm nhận các vị trí như giám đốc, chuyên viên cao cấp của các bộ phận như marketing, kinh doanh, nhân sự, mua hàng; phân tích xuất khẩu trong các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Hoặc làm đại diện tiếp thị quốc tế, phụ trách thương mại quốc tế của cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Phương pháp giảng dạy và học tập

Chương trình đào tạo của chuyên ngành Thạc sỹ Kinh Doanh Quốc Tế chọn phương pháp nghiên cứu hàn lâm kết hợp với problem-based learning cho hình thức học linh hoạt học tại lớp và học trực tuyến. Đây là cách giảng dạy tiên tiến của các Đại học quốc tế hiện nay ở bậc thạc sỹ, sự kết hợp này nhằm giúp nâng cao năng lực tự học và tự nghiên cứu của học viên, tăng cường khả năng tư duy độc lập nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng phương pháp khoa học. Xa hơn, người học có thể nắm bắt bước đầu phương pháp hàn lâm nếu muốn hoạch định nghề nghiệp trong lĩnh vực học thuật hay nghiên cứu Tiến sỹ. Bên cạnh phương pháp học tập chủ động, nền tảng giáo trình quốc tế tiên tiến và các tài liệu học trực tuyến mở (LMS) luôn có sẵn đã giúp học viên có thể chủ động học tập và thiết kế quá trình học tập phù hợp với điều kiện cá nhân.

Cấu trúc chương trình học

Các môn học bậc thạc sỹ bắt buộc cho chuyên ngành này gồm: Quản trị kinh doanh toàn cầu; Quản trị tài chính quốc tế; Quản trị chiến lược toàn cầu; Phân tích kinh doanh; Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Và được chọn 7 trong các môn học: Marketing quốc tế; Quản trị xuất nhập khẩu; Quản trị mối quan hệ khách hàng; Quản trị thương hiệu; Quản trị dịch vụ; Marketing dịch vụ; Quản trị nguồn nhân lực quốc tế; Hành vi người tiêu dùng trong kỹ nguyên số; Logistics quốc tế; Thương mại quốc tế và chính sách; Marketing kỹ thuật số; Thương mại điện tử.

Năm 1/Year 1

Học kỳ 1/Semester 1

 • Quản trị kinh doanh toàn cầu,
 • Quản trị tài chính quốc tế,
 • Quản trị chiến lược toàn cầu,
 • Phân tích kinh doanh,
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Học kỳ 2/Semester 2

 • Marketing quốc tế
 • Quản trị marketing
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Marketing kỹ thuật số
 • Thương mại điện tử

Năm 2/Year 2

Học kỳ 3/Semester 3

 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Logistics quốc tế
 • Thương mại quốc tế và chính sách

Học kỳ 4/Semester 4

 • Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ (hướng nghiên cứu và ứng dụng)