Giới Thiệu

Là chương trình đào tạo chuyên sâu bậc Thạc sĩ về quản lý và vận hành các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và bán lẻ trong môi trường thương mại và giao dịch bán hàng – kinh doanh. Người học được cung cấp kiến thức chuyên sâu về ứng dụng và nghiên cứu hàn lâm về thương mại, quản lý chuỗi bán lẻ, chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và kinh doanh dịch vụ. Sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ thương mại, người học có thể phù hợp làm việc tại vị trí như giám đốc, chuyên viên cao cấp của các bộ phận như kinh doanh, mua hàng, dịch vụ khách hàng, trong các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, thương mại, chuỗi bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại và dịch vụ. Hoặc làm chuyên viên thương mại của cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Phương pháp giảng dạy và học tập

Chương trình đào tạo của chuyên ngành Thạc sỹ Kinh Doanh Thương mại chọn phương pháp nghiên cứu hàn lâm kết hợp với problem-based learning cho hình thức học linh hoạt học tại lớp và học trực tuyến. Đây là cách giảng dạy tiên tiến của các Đại học quốc tế hiện nay ở bậc thạc sỹ, sự kết hợp này nhằm giúp nâng cao năng lực tự học và tự nghiên cứu của học viên, tăng cường khả năng tư duy độc lập nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng phương pháp khoa học. Xa hơn, người học có thể nắm bắt bước đầu phương pháp hàn lâm nếu muốn hoạch định nghề nghiệp trong lĩnh vực học thuật hay nghiên cứu Tiến sỹ. Bên cạnh phương pháp học tập chủ động, nền tảng giáo trình quốc tế tiên tiến và các tài liệu học trực tuyến mở (LMS) luôn có sẵn đã giúp học viên có thể chủ động học tập và thiết kế quá trình học tập phù hợp với điều kiện cá nhân.

Được phát triển theo hai hướng ứng dụng và nghiên cứu, chương trình đào tạo của chuyên ngành Thạc sỹ Kinh Doanh Thương Mại đã dần đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của học viên hiện nay. Khi tham gia chương trình đào tạo theo hướng nghiên cứu, học viên sẽ được phát triển năng lực tự học và không ngừng nâng cao kỹ năng nghiên cứu, đồng thời tự tìm tòi nắm bắt các kiến thức cập nhật về các hoạt động kinh doanh thương mại. Mặt khác, khi theo đuổi chương trình đào tạo hướng ứng dụng, người học sẽ có kiến thức, kỹ năng và năng lực để phân tích các vấn đề quan trọng trong kinh doanh thương mại với phương pháp định tính và định lượng, thiết kế và thực hiện các chiến lược kinh doanh thương mại và phát triển chính sách. Đồng thời, học viên sẽ đạt được những kiến thức và kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp ở cấp độ toàn cầu của doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn Chính phủ và tổ chức phi chính phủ.

Tham khảo chi tiết tại: Cao học Kinh Doanh Thương Mại (hướng ứng dụng) và Cao học Kinh Doanh Thương Mại (hướng nghiên cứu).

Cấu trúc chương trình học

Học viên được trang bị kiến thức ngành với các môn bắt buộc: Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số; Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng toàn cầu; Chiến lược kinh doanh toàn cầu; Bán lẻ và tổ chức chuỗi cung ứng; Quản trị dịch vụ và kinh doanh số. Và được tự chọn các môn học: Phân tích kinh doanh và dự báo; Quản trị nguồn nhân lực và lãnh đạo toàn cầu; Quản trị quan hệ khách hàng,  Marketing toàn cầu; Marketing trong kỷ nguyên số; Thương mại trong kỷ nguyên số; Quản trị thương hiệu; Quản trị bán hàng và kinh doanh số; Quản trị chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử; Kinh doanh gia đình; Logistics quốc tế; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Quản trị mua hàng; Marketing dịch vụ.

Năm 1/Year 1

Học kỳ 1/Semester 1

 • Quản trị kinh doanh toàn cầu
 • Quản trị dịch vụ
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Quản trị bán lẻ
 • Quản trị tài chính quốc tế

Học kỳ 2/Semester 2

 • Truyền thông marketing kỹ thuật số,
 • Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng,
 • Quản trị mối quan hệ khách hàng,
 • Hành vi người tiêu dùng,
 • Quản trị thương hiệu

Năm 2/Year 2

Học kỳ 3/Semester 3

 • Thương mại quốc tế và chính sách
 • Quản trị bán hang
 • Phân tích kinh doanh
 • Marketing trong kinh doanh
 • Logistics quốc tế
 • Marketing kỹ thuật số
 • Thương mại quốc tế và chính sách

Học kỳ 4/Semester 4

 • Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ (hướng nghiên cứu và ứng dụng)

Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh Cao học, vui lòng liên hệ : VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – ĐẠI HỌC KINH TẾ  TPHCM. (https://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh)