Thông Tin Liên Hệ – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing

Thông Tin Liên Lạc

Địa Chỉ: Phòng B1206, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10,
Điện Thoại: 84.8.38.292.170
Email: ibms@ueh.edu.vn