SONY DSC

ThS. Nguyễn Thị Dược

Là Giảng viên chính của Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, thuộc bộ môn Thương mại và Logistics – Quản lý chuỗi cung ứng.