Bộ Môn Thương Mại – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
ThayLeTanBuu

PGS TS. Lê Tấn Bửu

Trưởng bộ môn
demo_image

TS. Đinh Thị Thu Oanh

Co-NguyenThiThuHa

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

SONY DSC

ThS. Nguyễn Văn Chu

demo_image

ThS. Phạm Thị Trúc Ly

Phó Trưởng Bộ môn