Bộ Môn Thương Mại – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
bui-thanh-trang

PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

Trưởng khoa, khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing / Giảng viên cao cấp
Co-NguyenThiThuHa

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng Viên
Co-LeAnhHuyenTram2

ThS. Lê Anh Huyền Trâm

Giảng Viên
SONY DSC

ThS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng Viên
SONY DSC

ThS. Nguyễn Văn Chu

Giảng Viên
ThayLeTanBuu

PGS TS. Lê Tấn Bửu

Giảng viên cao cấp
demo_image

TS. Đinh Thị Thu Oanh

Giảng viên chính
demo_image

ThS. Phạm Thị Trúc Ly

Phó Trưởng Bộ môn