demo_image

TS. Đinh Thị Thu Oanh

TS. Đinh Thị Thu Oanh là tiến sĩ chuyên ngành Kinh doanh và quản lý tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Đinh Thị Thu Oanh là Giảng viên chính của Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bà cũng là một chuyên gia về Thương mại và Du lịch (Cử nhân chuyên ngành Du lịch của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ chuyên ngành Thương mại của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh). Suốt 24 năm qua, bà đã tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến lĩnh vực Du lịch, Kinh doanh quốc tế. Hiện nay, bà là giảng viên bộ môn Thương mại, thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing của trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, và đang đảm nhiệm giảng dạy các môn học liên quan đến lĩnh vực thương mại như Hành vi Khách hàng, Quản trị chiến lược. Ngoài ra Tiến sĩ Đinh Thị Thu Oanh cũng đảm nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực Kinh doanh quốc tế như Kinh doanh quốc tế, Dự án Kinh doanh quốc tế. Bên cạnh công tác giảng dạy, tiến sĩ Đinh Thị Thu Oanh cũng là một nhà nghiên cứu kinh tế, cụ thể bà là chủ nhiệm 01 công trình nghiên cứu cấp Bộ về hoạt động xuất khẩu gỗ Việt Nam; là chủ nhiệm 01 công trình nghiên cứu cấp thành phố về hoạt động bán hàng đa cấp. Thêm vào đó, tiến sĩ Đinh Thị Thu Oanh cũng tham gia là thành viên của các công trình nghiên cứu khác thuộc cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp Bộ. Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Đinh Thị Thu Oanh cũng có những bài báo liên quan đến công tác giảng dạy và công tác nghiên cứu của mình. Đồng thời, với khả năng và trình độ của mình, bà đã hướng dẫn thành công các chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên, các luận văn cao học và nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên như Nhà Kinh tế trẻ, UEH500….