ThayLeTanBuu

PGS TS. Lê Tấn Bửu

  • Cử nhân Đại học chuyên ngành Thương mại – Đại học Kinh tế TP.HCM.
  • Tiến sỹ chuyên ngành Thương mại – Đại học Kinh tế TP.HCM