Bộ Môn Kinh Doanh Quốc Tế – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
SONY DSC

NGND.GS.TS.Võ Thanh Thu

Co-DoanThiHongVan2-1

GS TS. Đoàn Thị Hồng Vân

nguyen-thi-hong-thu

TS. Nguyễn Thị Hồng Thu

Trưởng bộ môn
ho-quang-an

TS. Hà Quang An

DSC_5164

TS. Ngô Thị Ngọc Huyền

demo_image

TS. Nguyễn Huệ Minh

SONY DSC

TS.Nguyễn Kim Thảo

do-ngoc-bich

ThS. Đỗ Ngọc Bích

duong-ngoc-hong

ThS. Dương Ngọc Hồng

nguyen-quoc-nam

ThS. Nguyễn Quốc Nam

demo_image

ThS. Trương Thị Minh Lý

New-Image-ThuPhuong

ThS. Trần Nguyễn Thu Phương

SONY DSC

ThS. Lê Minh Tuấn

SONY DSC

ThS. Ngô Thị Hải Xuân