Bộ Môn Kinh Doanh Quốc Tế – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
nguyen-thi-hong-thu

TS. Nguyễn Thị Hồng Thu

Phó Trưởng Khoa
New-Image-ThuPhuong

ThS. Trần Nguyễn Thu Phương

Giảng Viên
SONY DSC

ThS. Lê Minh Tuấn

Giảng Viên
SONY DSC

ThS. Nguyễn Thị Dược

Giảng viên chính
SONY DSC

Ths. Hoàng Thu Hằng

Giảng Viên
SONY DSC

TS.Nguyễn Kim Thảo

Giảng Viên
SONY DSC

GS TS.Võ Thanh Thu

Giảng viên cao cấp
Co-DoanThiHongVan2-1

GS TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Giảng viên cao cấp
DSC_5164

TS. Ngô Thị Ngọc Huyền

Giảng viên chính
SONY DSC

ThS. Ngô Thị Hải Xuân

Giảng viên chính
SONY DSC

ThS. Trần Hồng Hải

Giảng Viên
demo_image

ThS. Trương Thị Minh Lý

Giảng Viên
do-ngoc-bich

ThS. Đỗ Ngọc Bích

Giảng Viên
ho-quang-an

TS. Hà Quang An

Giảng Viên
nguyen-quoc-nam

ThS. Nguyễn Quốc Nam

Giảng Viên
duong-ngoc-hong

ThS. Dương Ngọc Hồng

Giảng Viên