Back
35640f0ba36e74302d7f

TS. Đỗ Ngọc Bích

 

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích, giảng viên thuộc Bộ môn Kinh Doanh Quốc Tế, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing.

Tại UEH, Cô Đỗ Ngọc Bích tham gia giảng dạy các môn học bao gồm Quản trị chiến lược quốc tế, Marketing Quốc Tế, Marketing căn bản, Mua hàng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cô đã công bố 10 bài báo tại các Tạp chí chuyên ngành nước ngoài và Hội thảo quốc tế về lĩnh vực Marketing, Chiến lược xây dựng thương hiệu và Quản trị khủng hoảng thương hiệu. Cô đồng thời tham gia làm phản biện cho các tờ báo thuộc hệ thống Scopus như Business: Theory and Practice và Journal of Applied Science and Technology.

Trước khi trở thành giảng viên, cô có kinh nghiệm về Marketing cho ngành giáo dục tại trường Đại học Brunel Anh Quốc, Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn là cố vấn cho một số doanh nghiệp khởi nghiệp về lĩnh vực thương hiệu và Marketing cũng như cho một số cuộc thi Marketing của sinh viên như AMARACE 2019.

Cô Đỗ Ngọc Bích tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Tây Anh Quốc Bristol, thạc sĩ ngành Marketing tại Trường đại học Brunel London Anh Quốc và hiện đang là nghiên cứu sinh tại Viện Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Kinh Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 

Xem thêm thông tin: TS. Đỗ Ngọc Bích.