Back
SONY DSC

ThS. Lê Minh Tuấn

  • 2006: Cử nhân chuyên ngành Ngoại thương – Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam.
  • 2010: Thạc sỹ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế – Curtin University, Australia.

Xem thêm thông tin: Ths. Lê Minh Tuấn.